Må jeg søke?

Du må følge plan- og bygningslovgivningen (pbl.) når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din.

Tiltak som ikke krever søknad (pbl. §20-5)

Byggesaksforskriftens §4-1 med veiledning lister opp tiltak du ikke behøver å søke kommunen om. Du finner også informasjon om hva du kan bygge uten å søke her Informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet.

Fritak fra søknadsplikten gjelder bare hvis tiltaket ikke kommer i strid med plan-og bygningslovgivningen - dvs. plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan). I tillegg må du sjekke veglovens byggegrensebestemmelser.

Hvis tiltaket er i strid med reglene så kan du søke om dispensasjon. Blir dispensasjon gitt kan du likevel bygge uten søknad. Husk at du er selv ansvarlig for at bygningen oppfyller byggteknisk forskrift.

Ønsker du å bygge uten å søke må du selv utføre lovlighetskontrollen. Benytt gjerne veiviseren til DiBK. Du må også registrere bygget når det er ferdig.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du er i tvil om tiltaket ditt krever søknad.

 

Tiltak som du kan søke om selv (pbl. §20-4)

Garasje inntil 70 m² er et eksempel på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen må du selv sette deg inn i regelverket og gi de opplysningene som kreves i søknaden.
 

Tiltak som du må la et foretak søke for deg (pbl. §20-3)

Et foretak (f.eks. arkitektfirma, byggefirma) søker for deg og står som ansvarlig for byggingen.