I 2017 ble følgende 67 veinavn vedtatt i Kommunestyret og Driftsutvalget:

 

Det er kommunen som tildeler eller endrer private og offentlige veiadresser,
og tildeler husnummer.