Eiendomsskatt

Kommunestyret har vedtatt eiendomsskatt i Sortland kommune. 
Eiendomsskatten skrives ut i samsvar med eiendomsskatteloven,
samt vedtekter vedtatt av kommunestyret.

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg.
Sakkyndig nemnd har utarbeidet rettledende verdier for grunn og ulike typer bygg. Dette danner grunnlag for taksten og dermed skatten.

  • Skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer er i 2020 satt til 5 promille av takst
  • Skattesatsen for næringseiendommer er på 7 promille.

Fra 2020 fjernes bunnfradraget. Alle boligtakster får en reduksjonsfaktor på 30 %, kontorjustering på 10 % av opprinnelig takst fra 2010.

Det gjøres oppmerksom på at svært få eiendommer er helt identisk, slik at tilsynelatende like eiendommer kan ha for eksempel ulikt tomteareal eller bygningsmessig areal, slik at taksten blir ulik.

Eiendomsskattelister

Listen legges ut til offentlig ettersyn 1. mars hvert år i Servicetorget og på Sortland bibliotek. Listen er offentlig i minst tre uker. 
Eiendomsskattelisten 2020  (PDF, 567 kB)

 

Klage på eiendomsskattegrunnlag

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med at skattelister og fritakslister legges ut til offentlig ettersyn dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år, jfr eiendomsskatteloven § 19 første ledd. Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten er lagt ut.

Skjema for klage på takst (PDF, 120 kB)
 

Betaling av eiendomsskatten

Det er grunneier/fester som er ansvarlig for betaling av eiendomsskatten.
Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige eiendomsgebyrene.

 

Nyttige lenker:

Areal- og etasjedefinisjon i GAB (PDF, 106 kB)
Generell informasjon om eiendomsskatt (PDF, 35 kB)
Rammer og retningslinjer (PDF, 121 kB)

Avtalegiro
Skatt og innfordring
MinEiendom

Kontaktinfo


Mona Klæboe
Konsulent
76 10 90 27
(12.00 -14.00)