Kart - Nytt høydesystem NN2000 i Vesterålen

Norge er i ferd med å innføre et nytt høydesystem i alle kart, NN2000, som skal erstatte høydesystemet fra 1954, NN1954. I begynnelsen av 2017 er NN2000 innført i alle kommuner i Vesterålen.

Høydesystemet er den referansen som ligger til grunn når man angir hvor mange meter over havet (moh.) for eksempel et fjell eller en innsjø ligger. Høydesystemet vi har hatt i Norge de siste 60 årene, heter NN1954. Dette er et 60 år gammelt system som inneholder betydelige mangler og svakheter. Enkelte steder er høydeangivelsene mer enn 30 centimeter for lave.
Dette er en konsekvens av at NN1954 ikke er blitt korrigert for landhevingen de siste 60 årene. Dessuten hever Norge seg fremdeles etter istiden, enkelte steder opptil 5 millimeter i året. Endringene varierer i ulike deler av landet og derfor trenger Norge et nytt høydesystem. NN2000 muliggjør også bedre utnyttelse av satellittbasert måleteknologi (GPS/GNSS).

Innføring av NN2000 krever en omregning av alle høydebærende data og berører offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, prosjektører og landmålere.

 

Les mer:

Kartverket

Informasjon for fagfolkKlikk for stort bilde