3D bymodell

 3D Bymodell screendump - Klikk for stort bilde

 

Velkommen inn til fremtiden

Som en del av arbeidet med Byplan Sortland, er det utarbeidet en enkel 3D-modell, som viser utvikling med ulike høyder i sentrum.  Du kan bevege deg gjennom sentrum, se både eksisterende og planlagt bebyggelse, oppleve gateløp og plasser.  Du kan se hvordan skyggen faller med eksisterende bebyggelse og ved en utbygging på 4 - 9 etasjer.

Du kan velge å se sentrum gjennom ulike type vekst-senarier:

  • 4-6 etasjer (kvartalsstrukturen og sjøfronten/utviklingsområdet)
  • 5-7 etasjer (kvartalsstrukturen og sjøfronten/utviklingsområdet)
  • 7-9 etasjer (kvartalsstrukturen og sjøfronten/utviklingsområdet)

Du kan også velge å se sentrum fullt utbygd (hele kvartal i f.eks 7 etasjer, eller bare der deler er utbygd, som vil være mer realistisk).

 

 

3D-bymodell online

Modellen må åpnes i nettleseren Firefox, Chrome eller Internett Explorer 11.

 

Oppskrift for bruk av modellen