Bosetting

Flyktningetjenesten har ansvar for å bosette i henhold til kommunestyrevedtak. Bosettingsarbeidet innebærer å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningfamilie, hjelp til innkjøp av det mest nødvendige av utsyr og møbler, tilrettelegging, veiledning og koordinering av tjenester og oppfølging.

Kontaktinfo

Line Blix
Teamleder
75 42 74 35
911 03 895