Enslige mindreårige flyktninger - EMF

Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som kommer til Norge uten foreldre eller andre nære omsorgspersoner. Ungdommen som bosettes i Sortland kommune har lovlig opphold i Norge og kommer både fra flyktningmottak og statlige barnevernsinstitusjoner.

Avdelingen yter omsorg, råd, veiledning og praktisk hjelp/bistand i forhold til de ferdigheter som kreves for å kunne bo og leve mest mulig selvstendig på Sortland. Dette i både personlig og sosialt perspektiv. 

Sortland kommune har bosatt enslige mindreårige flyktninger siden 2010. Bo- og omsorgstilbudet er døgnkontinuerlig bemannet og har sin hovedbase i Skogveien 11. Bofellesskapet har i tillegg miljøterapeutisk oppfølging av ungdommer som bor på hybel/leilighet i Sortland.

Adresse

Bofellesskapet
Skogveien 11
8400 Sortland