Grunnskole for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskole med eksamen går over 2-3 år med fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag og gir mulighet til å søke på videregående skoler. Det kan også være mulig å ta enkeltfag.

Kontaktinfo

Sølvi Foss
Rektor Voksenopplæringen
76 10 83 72
975 71 387

Adresse

Kulturfabrikken
Strandgata 1
8400 Sortland

Kontaktinfo

Karin Johnsen
Inspektør/lærer
Send e-post
76 10 83 71