Stortings- og sametingsvalg 2021

Valgdagen er mandag 13. september.
 

Sortland kommune gjennomfører valget over to dager; søndag 12. og mandag 13. september.

For å begrense smitterisiko oppfordrer vi flest mulig til å forhåndsstemme.
Det vil bli sørget for et godt smittevern i forhåndsstemmemottakene.
 

Valg 2021

Sjekk når og hvor du kan forhåndsstemme

Forhåndsstemmeperioden er fra 10. august -10. september i hele landet.
I denne perioden kan du stemme i den kommunen du ønsker.
 

Tidligstemming 1. juli - 9. august, Servicetorget, Rådhus I
Forhåndsstemming 10. august - 10. september, Kinofoajeen Rådhus I, 
Forhåndsstemming på følgende institusjoner
Forhåndsstemming ved følgende bygdehus
Stemmegivning i eget hjem
Forhåndsstemming i utlandet 1. juli - 3. september

 

Tidligstemming 1. juli - 9. august, Servicetorget, Rådhus I

Fra 1. juli til 9. august vil det være mulig å avgi tidligstemme ved Servicetorget, Rådhus I, innenfor Servicetorgets åpningstid kl. 10.00 - 14.00.

Tidligstemming er for de som av ulike grunner ikke kan forhåndsstemme eller stemme ved selve valget.
Husk gyldig legitimasjon.

 

Forhåndsstemming 10. august - 10. september, Kinofoajeen Rådhus I

Mandag - fredag mellom  kl. 9.00 - 15.00 

Utvidet åpningstid følgende datoer: 
Tirsdag 31. august kl. 09.00 - 19.00
Torsdag 2.september kl. 09.00 -19.00
Torsdag 9.september kl. 09.00 - 20.00 

 

Forhåndsstemming på følgende institusjoner

Lamarktunet
Håløygtunet
Parken bo- og servicesenter
Lykkentreff borettslag (Sjøgata)
Troneshaugen boligstiftelse
Sortland videregående skole, avd. Sortland
Kystvakten, forutsatt at det lar seg gjøre å få lagt tilbudet til tider når skipene kommer til kai.

Tid og sted for dette vil annonseres nærmere valget.

 

Forhåndsstemming ved følgende bygdehus

Blokken bygdehus
Jennestad samfunnshus
Kleiva bygdehus
Hognfjord bygdehus
Eidsfjord grendehus
Sigerfjord samfunnshus

Tid og sted for dette vil annonseres nærmere valget.

 

Stemmegivning i eget hjem

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret om å få stemme hjemme.

Fristen for å søke er satt til fredag 10. september kl.10.00.

Ta kontakt med Servicetorget, telefon 76 10 90 00 mellom kl. 10.00-14.00
eller send e-post til servicetorget@sortland.kommune.no

 

Forhåndsstemming i utlandet 1. juli - 3. september

Det er mulig å forhåndsstemme fra utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen fra 1. juli 2021.

Når er fristen for å stemme?
Siste dag for å forhåndsstemme fra utlandet er 3. september, mens den på Svalbard og Jan Mayen er 10. september.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Har du bodd utenfor Norge i mer enn 10 år må du søke om å få bli innført i manntallet igjen. (PDF, 509 kB) 

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

Frist
Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem innen fristen. For å bli godkjent, må stemmegivningen være sendt før 3. september og komme frem til valgstyret i kommunen innen kl. 17.00 tirsdag 14. september.

Hvor kan du forhåndsstemme?
Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner. Det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere som oppnevnes av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. Dette kommer det mer informasjon om senere.

Brevstemme fra utlandet
Dersom du ikke kan komme deg til en utenriksstasjon, kan du brevstemme.
Materiell kan du få tilsendt fra en utenriksstasjon.

Ved brevstemming legger du stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt som du limer igjen. Stemmeseddelkonvolutten må deretter legges i en omslagskonvolutt som også limes igjen.

I enkelte tilfeller er det imidlertid ikke mulig å få tak i offisielt valgmateriell. Du kan da bruke blanke ark som stemmeseddel. Husk å skrive offisielt partinavn og hvilket valg det gjelder (eks; stortingsvalget 2021, Arbeiderpartiet).

Du må i tillegg ha tre konvolutter. Du kan bruke helt alminnelige konvolutter, men det er en fordel om de har ulik størrelse. Av hensyn til at det skal være hemmelig valg, bør du unngå å bruke konvolutter med navn på selskap, organisasjon eller lignende. Stemmegivningen blir imidlertid ikke forkastet, dersom en slik konvolutt er brukt.

Siden konvoluttene har hver sin funksjon, har de ulike navn:

omslagskonvolutten skal du skrive følgende opplysninger:

 • Navnet ditt
 • Adressen din i Norge
 • Fødselsnummeret ditt (11 siffer)
 • Navn og adresse til valgstyret i hjemkommunen din
 • Tid og sted for stemmegivningen. 
 • Underskrift av deg som velger
 • Dersom det er mulig, bør du skaffe et vitne som kan bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten.

Omslagskonvolutten legger du så i en forsendelseskonvolutt og sender den til valgstyret i hjemkommunen din.

Er du manntallsført i Sortland, sender du konvolutten til:
Valgstyret i Sortland
Postboks 117
8401 SORTLAND

Vil du lese mer om forhåndsstemming fra utlandet, kan du gå inn på www.valg.no

Valglokaler og åpningstider på valgdagene

På valgdagene 12. og 13. september kan du bare stemme i hjemkommunen din - der du er folkeregistrert.

Har du meldt flytting etter 30. juni 2021 må du stemme i kommunen du flyttet fra, eller forhåndsstemme innen fredag 9. september 2021, kl. 17.00. 

Valglokaler og åpningstid
Valgkrets Valglokale Søndag 12. september Mandag 13. september
Krets 01 Sigerfjord/Blokken Sigerfjord samfunnshus kl. 16.00-21.00 kl. 08.00-19.00
Krets 02 Strand Strand skole kl. 16.00-21.00 kl. 08.00-19.00
Krets 03 Maurnes/Godfjord Maurnes skole kl. 16.00-21.00 kl. 08.00-19.00
Krets 04 Sortland/Jennestad/Holand Samfunnssalen, Rådhus II kl. 16.00-21.00 kl. 07.00-21.00
Krets 05 Indre Eidsfjord Holmstad skole kl. 16.00-21.00 kl. 08.00-19.00

 

Korona og valg

Det skal være trygt å avgi stemme
 

Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i alle valglokaler.
For å begrense smitterisiko oppfordrer vi flest mulig til å forhåndsstemme.

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021.
 

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

Står du i manntallet?

Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2021, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra.

Du kan da velge å stemme der valgdagen, eller forhåndsstemme i Sortland. 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i Servicetorget, Sortland rådhus I fra det er klart, rundt 10. juli og til og med valgdagen.

Du kan lese mer om manntall her

Slik søker du om å bli innført i manntallet (PDF, 64 kB)
Skriv ut å send valgstyret i din kommune.

Valgstyret i Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme.

 • Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder.
 • Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.
 • På valgdagene 12. og 13. september kan du bare stemme i hjemkommunen din der du er folkeregistrert.

Husk gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort, nasjonalt ID-kort, eller bankkort med bilde. Legitimasjon skal inneholde bilde, navn og fødselsdato.

Valgkortet blir nå digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt


Å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett. Du må ikke ha valgkort for å stemme, men tar du med deg valgkortet i valglokalet, går det raskere å registrere at du stemmer. 

Som velger vil du få en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost/e-Boks). Om du ikke har opprettet digital postkasse er valgkortet tilgjengelig på nettsiden til Valgdirektoratet.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.

Valgkortet blir digitalt

Legitimasjonsplikt

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. 

Valgkort er ikke legitimasjon.

Hva er gyldig legitimasjon?

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort, nasjonalt ID-kort og bankkort med bilde. Kravet er at legitimasjonen inneholder velgers:

 • navn
 • fødselsdato
 • gjenkjennelig bilde

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Sametingsvalget

Har du stemmerett ved sametingsvalget, kan du avgi forhåndsstemme ved forhåndsstemmemottaket i kommunen
 

For å kunne stemme til sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Fristen er 30. juni 2021.  Du får tilsendt eget valgkort til sametingsvalget

Valgdagene er 12. og 13. september.

Følgende partier stiller liste ved sametingsvalget 2021

Sametinget

Valglister og partier

Valglister og partier på nettsidene til Valgdirektoratet
I juni kan du se hvilke lister og partier som stiller til valg ved stortingsvalget 2021.

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgstyret ledes av ordfører Karl-Erling Nordlund

Valgstyret

About the election

The Norwegian parliamentary election will take place on Monday 13 September 2021.
 

In 2021, there will be elections to the Storting and the Sami Assembly. Election day in Sortland is 12 and 13 September 2021. In order to be eligible to vote in Parliamentary elections, you must be a Norwegian national and registered as an elector in a municipality.

On this page you can find information about the election in English.


Se mer info på valg.no

Kontaktinfo

Valgansvarlig
Eva Merethe F. Bergli
send e-post
952 64 203

Stedfortreder
Oddbjørg Birkelid
send e-post
76 10 90 40