Skjema

Her finner du en oversikt over skjema Sortland kommune har tilgjengelig.
Mange av skjemaene kan fylles ut og sendes inn elektronisk.
Papirversjoner må skrives ut og sendes per post til kommunen.

Sikkerhet ved elektronisk innlogging

Elektroniske skjema bli sendt kryptert gjennom sikre linjer til vårt mottakssenter. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene. Personopplysninger blir behandlet konfidensielt og ditt personvern bli ivaretatt.

Du kan logge deg på via ID-porten som er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett, og som tilbyr sikker innlogging ved bruk av elektronisk ID. En elektronisk ID bekrefter at du er den du utgir deg for å være. Du vil få valg om å logge inn via ID-porten når du åpner et skjema.

Sensitive opplysninger

Skjema og vedlegg som inneholder sensitive opplysninger fylles ut i vår elektroniske løsning. Systemet er sikkert og sensitive opplysninger blir behandlet konfidensielt i kommunen. 

Sensitive opplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, medlemskap i fagforeninger (jf. personopplysningsloven §2 nr. 8).

Personvernerklæring

Du kan lese mer om hvilken informasjon Sortland kommune samler inn, og hvordan denne informasjonen brukes, i personvernerklæringen her.

Artikkelliste