For ansatte og politikere

Her kan du som ansatt i kommunen logge deg inn på ulike sider:

Webmail

VISMA HRM (skoler, helse-legekontor, omsorg og rådhus brukere)

Visma HRM (fra hjemmekontor, gjestenett, mobilnett. Alt utenfor Sortland kommune sitt nettverk

Visma HRM (for ansatte med personalansvar, fra jobb eller jobb hjemmefra via vpn)

Compilo, kvalitets- og avvikssystem (Kontakt nærmeste leder ved problemer med innlogging. Hvis brukeren er registrert i Feide, gjennom et tidligere arbeidsfohold, må dette slettes før bruk i Sortland kommune)

Fjernsupport IKT

Søknad om Teams gjestetilgang (Alle eksterne som skal ha gjestetilgang til Sortland kommunes Teams må fylle ut dette skjemaet)

Intranett

 

For politikere:

Politikerportal

iPad til folkevalgte i perioden 2015-2019
 

Hvis du har problemer med innlogging på Visma HRM eller Compilo, ta kontakt med hr@sortland.kommune.no