For ansatte og politikere

Her kan du som ansatt i kommunen logge deg inn på ulike sider:

Webmail

VismaHRM (Se gjennom elæringsvideo før første pålogging! Ved problem med pålogging ta kontakt med IKT support@sortland.kommune.no, eller tlf. 95 26 40 01)

Compilo, kvalitets- og avvikssystem (Kontakt nærmeste leder ved problemer med innlogging. Hvis brukeren er registrert i Feide, gjennom et tidligere arbeidsfohold, må dette slettes før bruk i Sortland kommune)

Fjernsupport IKT

Søknad om Teams gjestetilgang (Alle eksterne som skal ha gjestetilgang til Sortland kommunes Teams må fylle ut dette skjemaet)

Intranett

 

For politikere:

Politikerportal

iPad til folkevalgte i perioden 2015-2019
 

Hvis du har problemer med Compilo, ta kontakt med hr@sortland.kommune.no