Gatelys

Ønsker du å melde feil på gatelys?

Dersom du vil melde feil ønsker vi at du sender en e-post til gatelys@sortland.kommune.no 
eller du kan ringe Servicetorget på telefon 76 10 90 00.

Normalt vil en e-postmelding med angivelse av problem og sted være tilstrekkelig.
Oppgi ditt navn/tlf dersom du mener det er viktig at du blir kontaktet.

 

Mer om gatelys:

Digitalt kart

Tjenestebeskrivelse