Gatelys

Sortland kommune forvalter om lag 2.800 lyspunkter langs kommunale, fylkeskommunale og statlige veier. Det er vårt mål at det til enhver tid skal være lys i 95% av alle lysarmaturer. Til dette er vi avhengig av henvendelser fra publikum om gatelys som ikke er i orden. 


Ønsker du å melde feil på gatelys?

Sortland kommune har utviklet et digitalt kart over gatelysene i kommunen, hvor hvert lyspunkt er tildelt et unikt ID-nummer. Dette kartet bruker vi til å holde oversikt over rapporterte feil og planlegge utbedringstiltak. Kartet brukes også til å formidle hvilke lys vi har registrert feil på, og hvorvidt feilen er videreformidlet entreprenør for utbedring. Her finnes også informasjon om hvem som er eier av gatelyset. Vi ber om at det ikke sendes henvendelser om gatelys med registrert feil, eller som eies av andre enn kommunen. 

► Digitalt kart
 

Dersom du ønsker å melde feil, ber vi at du sender en e-post:
gatelys@sortland.kommune.no  
eller du kan ringe Servicetorget på telefon 76 10 90 00 (10.00-14.00) 

For at feilen skal bli registrert i kartet, må henvendelsen inneholde tilstrekkelig informasjon om hvilke gatelys det gjelder. Benytt enten lyspunktenes unike ID-nummer eller annen geografisk informasjon - som nærmeste adresse, hvor mange lys det gjelder, osv. Henvendelser om feil på gatelys som ikke forvaltes av kommunen blir ikke registrert i vårt kart, og blir i utgangspunktet heller ikke videreformidlet til det aktuelle forvaltningsorgan. 

For videre informasjon, vennligst se tjenestebeskrivelsen for kommunale gatelys.