Borgerlig vigsel i Sortland kommune

Kommunene har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge og tilbyr vigsel for alle som kan fremvise gyldig prøvingsattest. 

I Sortland kommune er det ordfører Grete Ellingsen, varaordfører Maroun Abou Zeid, konstituert kommunedirektør Brita Kleivan og kommuneadvokat Knut Erik Marthinussen Harjang som har vigselsmyndighet.

I perioden 31.05.-31.08. 2024 har også disse vigselsmyndighet:
Fra administrasjonen: Sture Jacobsen (Helse og omsorg) og Wenche-Marie Olsen (Politisk sekretariat)
Folkevalgte kommunestyrerepresentanter: Beate Bø Nilsen (H), Tove Mette Bjørkmo (AP), Sigrid Randers-Pehrson (SV), Jørn Marthinussen (V), Toine Sannes (MDG) og Rune Stigen Kvannli (SP)
 

Skjema som må sendes inn

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene. Hvis alle papirer er i orden, vil dere få en prøvingsattest. Behandlingstiden kan være 5-6 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.
En prøvingsattest er gyldig i kun 4 måneder fra utstedelse, og må være gyldig på vigselstidspunket.

► Søk om prøvingsattest på Skatteetatens sider.

Dere må sende/levere prøvingsattesten til kommunen senest 2 uker før vigsel. Ikke send denne på e-post. Prøvingsattesten leveres i Servicetorget på Sortland rådhus, eller sendes i post til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland
 

Bestilling av vigsel

Ta gjerne kontakt med  Servicetorget, telefon 76 10 90 00 hvis dere har spørsmål om vigsel.
Bruk elektronisk søknadsskjema for å bestille vigsel i Sortland kommune.
Bestillingsskjema skal være mottatt av kommunen senest 2 uker før ønsket dato for vigsel.

Søk elektronisk

 

Når og hvor kan vi gifte oss?

Sortland kommune tilbyr vigsler i Kommunestyresalen på rådhuset på hverdager mellom kl. 10.00-15.30. Vigselen kan også etter ønske fra brudefolket skje utendørs ved Havsøye, eller i Minnelunden.
Ønske om andre steder og tidspunkt kan fremmes, men det vil være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.
 

Slik foregår seremonien

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.
Brudeparet må fremvise gyldig legitimasjon som pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Seremonien tar omlag 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsler leser borgerlig vigselsformular slik det er fastsatt i forskrift. Så erklærer vigsler dere som rette ektefolk.
Hvis dere ønsker å utveksle ringer, er det fint å gi beskjed til vigsler før seremonien starer.
Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsler vigselsprotokollen. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Dersom seremonien ønskes på engelsk, avtales dette på forhånd. Ved annet språk må kvalifisert tolk ordnes av brudefolket.

Om det er ønske om kunstneriske innslag under vigselen, må dette avtales på forhånd og besørges av brudefolket.

Hva koster det?

Sortland kommune tar ikke betalt for vigsler som avholdes innenfor normal arbeidstid på rådhuset, Havsøyet eller i Minnelunden.

For vigsler utenfor normal arbeidstid, og for vigsler på annet sted enn nevnt i punktet over, betales et gebyr på kr. 1.000.
Om vigselen finner sted over to mil fra Sortland rådhus, skal brudeparet også dekke reiseutgifter for vigsler.

Om dere ønsker pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag, dekkes dette av brudefolkene selv. Det samme gjelder kostnader til tolk.
 

Vigselsattest

Dere får en midlertidig vigselsattest hos oss etter vigselen. Bekreftelse på inngått ekteskap (vigselsattest) sendes til din innboks i Altinn etter noen dager. Dersom du ikke er digital bruker, eller bosatt i Norge, vil du motta en bekreftelse på vigsel til din folkeregistrerte adresse.

Dersom man som nygift likevel ønsker å få utstedt den klassiske vigselsattesten på papir, vil det fortsatt være mulig å bestille en attest på Skatteetatens nettsider.
Der kan du også  bestille kopi av vigselsattesten.

Civil marriage in Sortland Rådhus
Information in English (Skatteetaten) 
 

Lover og retningslinjer

Ekteskapsloven
Forskrift om kommunale vigsler
Forskrift om registrering og melding av vigsler

Reglement for vigsler i Sortland kommune (PDF, 193 kB)

Kontaktinfo

e-post

76 10 90 00