Ordfører

Grete Ellingsen (H)

er valgt som ordfører for perioden 2023-2027. 

Ove Aalo

    

Ordførerens oppgaver

Ordføreren velges av kommunestyret for fire år og leder møtene i kommunestyret og formannskapet.

Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant.  Det vil si at ordføreren underskriver på kommunens vegne i alle tilfeller der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre.

En viktig oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap. Ordføreren har ikke myndighet til å ta beslutninger på kommunens vegne på egen hånd. Unntaket kan være mindre saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret har gitt ordføreren myndighet til det.

I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med kommunedirektøren, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er kommunens ansikt utad.

Ordfører i Sortland kommune har vigselsmyndighet
Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene fra 1. januar 2018. Kontakt oss for mer informasjon.

Varaordfører
Varaordfører er Maroun Abou Zeid  (FrP)

Tidligere ordførere i Sortland

Kontaktinfo

Grete Ellingsen
Ordfører
98813641

Adresse

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Vesterålsgata 57
8400 Sortland

E-post til postmottak

E-post til fakturamottak

E-post til Servicetorget

Kontaktinfo