Politisk sekretariat

Politisk sekretariat hører til administrasjonen, men har sin hovedoppgave rettet mot møtevirksomheten i styrer, råd og utvalg. 


Noen av oppgavene:

  • Sekretariatsfunksjon for styrer, råd og utvalg
  • Føre møtebok for folkevalgte organ 
  • ​Administrere fritak og supplering av folkevalgte
  • Innkalle og annonsere til møter 

Politisk sekretariat gjør klar sakspapirene før og etter politiske møter,
og sørger for at disse blir publisert på kommunens hjemmeside.

Kontaktinfo

Wenche-Marie Olsen
Politisk sekretariat
90877851

Adresse

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Vesterålsgata 57
8400 Sortland

E-post til postmottak

E-post til fakturamottak

E-post til Servicetorget