Kontakt oss

 

Se kontaktinformasjon under de enkelte tjenestene,
eller ta kontakt med Servicetorget mellom kl. 10.00-14.00 (76 10 90 00) for hjelp.

Søk etter ansatte
 

Servicetorget

Servicetorget åpner 18. mai 2020, og åpningstiden er inntil videre mellom kl. 10.00-14.00.

Servicetorget ligger i Rådhus I, første etasje. Inngang både på for- og baksiden. Parkeringsplass på baksiden.
Vi gir informasjon og veiledning om kommunens tjenester, bl.annet søkeprosesser og henvisninger.
Servicetorget håndterer også:

  • Gravemeldinger
  • Fatter vedtak i enkle regelstyrte saker
  • Utleie av kommunens møterom (Samfunnssalen ol)
  • Torgleie
  • Forhåndsstemming ved valg
  • Etablererprøver for serveringsvirksomhet og skjenke- og salgsbevilling

Åpningstider jul og nyttår:
Julaften og nyttårsaften stengt. Romjulen åpent mellom kl 10.00-14.00.
Påske: Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl 12.00.

 

Kontaktinfo:
Avdeling/tjeneste Telefon e-post
Servicetorget 76 10 90 00 servicetorget@sortland.kommune.no
Kommunedirektør: Randi Gregersen
Ledergruppe
911 63 279 randi.gregersen@sortland.kommune.no
Legevakt 116 117  
Sortland legekontor 76 10 92 00  
Søndre Frydenlund legesenter 76 11 10 50  
Kommuneoverlege 952 64 400 mette.rokenes@sortland.kommune.no
Fakturamottak:
Send EHF til org. 847737492
  fakturamottak@sortland.kommune.no
Postmottak   postmottak@sortland.kommune.no
Lønn 76 10 90 00 lonn@sortland.kommune.no
HR (personal) 76 10 90 00 hr@sortland.kommune.no
Skatteoppkrever 76 10 90 31 skatt@sortland.kommune.no
Næringssjef 917 52 096 Marius Remen-Hansen
Feiing  (08.00 - 08.30) 95 26 40 55 feier@sortland.kommune.no
Gatelys   gatelys@sortland.kommune.no
Veivedlikehold   fiksgatami@sortland.kommune.no
Vakttelefon Vei og avløp 952 64 479  
Vakttelefon Vann 952 64 478  
Helsestasjon 76 10 92 30  
Hjemmetjenesten Lag 1, vakttelefon 458 31 181  
Hjemmetjenesten Lag 2, vakttelefon 458 31 191  
Hjemmetjenesten Lag 3, vakttelefon 458 31 194  
Hjemmetjenesten Lag 4, vakttelefon 952 64 447  
Vesterålen Barnevern 76 10 81 00  
Lamarktunet:   Telefon:
Laen   76 10 85 11
Kårstua   76 10 85 21
Gammelstua   76 10 85 31
Stabburet   76 10 85 41
Kafeen   76 10 85 65
Håløygtunet:   76 10 98 30

Adresse

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Vesterålsgata 57
8400 Sortland

E-post til postmottak

E-post til fakturamottak

E-post til Servicetorget

Åpningstider

Servicetorget, Rådhus I
Man - fre: 10.00 - 14.00

Telefon: 76 10 90 00
Man - fre: 10.00 - 14.00