Leie av plass på Sortland torg

Du kan søke om å leie torgplass til salg, arrangementer og aktiviteter.

Hvem må søke om leie av plass?

Alle som skal leie plass på torget må søke til Sortland kommune ved Servicetorget. Veldedige organisasjoner, frivillige lag og foreninger og politiske partier leier torgarealer vederlagsfritt, men disse må også søke.
 

Hva koster det?

Leiesatser

Utleiepriser 2021
Produkt Pris pr dag/pr plass Pris pr uke Pris pr mnd
Produkter fra primærnæringen 155,- 620,- 1851,-
Andre produkter 231,- 925,- 1650,- pr 14 dager
Lag, foreninger Gratis - -
Strøm 37,- 220,- 877,-


Slik søker du 

Skal du leie torgplass må du sende oss en henvendelse med kontaktopplysninger og type aktivitet.

Fyll ut skjema og send oss. Om det er ledig plass blir du tildelt dette og du får et bevis på e-post at du har leid plass.
Torgbeviset må fremvises ved eventuell kontroll.

 

Fakturering

Det sendes faktura i etterkant.
 

Praktiske opplysninger

Renhold
Leietaker er ansvarlig for opprydning og renhold etter at arrangementet er ferdig. Du må også sørge for å ha egne søppelbøtter tilgjengelig under hele arrangementet.

Størrelse på torgplass
En torgplass er 7x4 meter.

Strømuttak
Det er 5 punkt for strøm på torget (rødt punkt)
1: 4 uttak, 16A + 1 stk 3-fase
2: 2 uttak, 16A +32A
3: 3 stk 16A, 1 stk 32A, 2 stk 16A
4: 3 stk 16A
5: 6 stk 16A, 1 stk 3-fase

   

Kontaktinfo

Servicetorget, Rådhus I
Telefon: 76 10 90 00
Man-fre: 10.00 - 14.00

Åpningstider
Man-fre: 10.00 - 14.00

Send e-post