Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Melding om feiing og tilsyn vil nå bli sendt som SMS til eier, dersom eier har registrert telefonnummer i det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret (samme som benyttes av bl.a. skatteetaten). Her kan du korrigere opplysningene som er registrert på deg.

​Har ikke eier registrert telefonnummer i kontakt- og reservasjonsregisteret vil varsel om feiing/tilsyn bli sendt som brev.

Har eier mottatt varsel på SMS, kan eier svar på varselet med enten ett enkelt ett-tall for å bekrefte tidspunktet, eller ett enkelt to-tall dersom tidspunktet ikke passer - eier må da selv ta kontakt med feierne for å avtale annet tidspunkt.
Eventuelt kan eier etter mottak av varsel logge seg inn på MinEiendom via linken i SMS'en og bekrefte tidspunktet der.

Vi gjør oppmerksom på at å sende SMS med annet enn svar på varsel med ett enkelt tall ikke vil kunne bli lest av feierene.

Når feieren har vært på besøk vil eieren få en ny SMS, og må da logge seg inn på MinEiendom via linken i SMS'en (alternativt via kommunens hjemmeside) for å se status og eventuelle registrerte avvik/anmerkninger etter tiltaket.

Eksempel på SMS med varsel om feiing/tilsyn: 

Feiervesenet

I Sortland Brann og redning er det Feiervesenet som ivaretar brannvesenets oppgaver i forhold til feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
 

Feiing

I Sortland er det behovsprøvet feiing av skorsteiner, dette medfører at ikke alle vil få tilbud om feiing hvert år. Behovet vurderes av feieren i forbindelse med feiing.

Huseiers ansvar – før feieren kommer:

 • Alle ovnsdører, spjeld og ventiler må være stengt
 • Det må ikke fyres i ildsted(er)
 • Dersom det er satt inn sotlukestein, må denne være tatt ut

Ved feiing fra tak:

 • Veggstige må være lagt frem - ligge på bakken under takstigen
 • Takstige må være typegodkjent og fastmontert
 • Feieplattform dersom krav (Se krav til stiger og feieplattformer)

Er du usikker på når det sist ble feiet, eller når neste feiing er planlagt, kan du kontakte feierne eller sjekk på Min Eiendom.

Tilsyn av bolig

Tilsyn av fyringsanlegg i bolig gjennomføres hvert 6. år. Tilsynet gjennomføres ikke i forbindelse med feiing.

Dette sjekkes:

 • Slokkeutstyr
 • Røykvarslere
 • Ildsted/Fyrkjele/Fyrrom
 • Brannmur
 • Skorsteinens hele lengde (innvendig i bolig)
 • Rømningsveier i bolig
 • Gass i bygningen (mengde, plassering og merking)

Ved mottatt varsel om tilsyn, plikter huseier å gjøre beboere kjent med tidspunktet for tilsynet og sørge for at feieren har tilgang til hele bygget.

 

Hva koster tjenestene fra Feiervesenet?

Alle beløp er inkl. mva. KS-vedtak 019/22

TjenestePris
Årsavgift: feiing av skorstein og tilsyn av fyringsanlegg pr. røykløp for helårs- og fritidsboliger (uavhengig av intervall på feiing/tilsyn)970
Kamerakontroll av røykløp, pr. kontroll970
Fresing av beksot pr. røykløp970

Kontaktinfo

Feierne
Tlf. 952 64 055
(kan ikke benyttes til meldinger)
Man - fred
kl 08.00 - 08.30

Send e-post til