Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

I forbindelse med overgang til nytt feiearkiv, vil feierne sende ut påminnelse om registrerte åpne avvik på eiendommer.
Vi gjør oppmerksom på at frist på avvik er frist for tilbakemelding. Dette betyr at avvik nødvendigvis ikke må være utbedret før tilbakemelding gis, men det må da informeres om når avvik er tenkt utbedret.

Feiervesenet

I Sortland Brann og redning er det Feiervesenet som ivaretar brannvesenets oppgaver i forhold til feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
 

Feiing

I Sortland er det behovsprøvet feiing av skorsteiner, dette medfører at ikke alle vil få tilbud om feiing hvert år. Behovet vurderes av feieren i forbindelse med feiing.

Huseiers ansvar – før feieren kommer:

 • Alle ovnsdører, spjeld og ventiler må være stengt
 • Det må ikke fyres i ildsted(er)
 • Dersom det er satt inn sotlukestein, må denne være tatt ut

Ved feiing fra tak:

 • Veggstige må være lagt frem - ligge på bakken under takstigen
 • Takstige må være typegodkjent og fastmontert
 • Feieplattform dersom krav (Se krav til stiger og feieplattformer)

Er du usikker på når det sist ble feiet, eller når neste feiing er planlagt, kan du kontakte feierne eller sjekk på Min Eiendom.

Tilsyn av bolig

Tilsyn av fyringsanlegg i bolig gjennomføres hvert 4. år. Tilsynet gjennomføres ikke i forbindelse med feiing.

Dette sjekkes:

 • Slokkeutstyr
 • Røykvarslere
 • Ildsted/Fyrkjele/Fyrrom
 • Brannmur
 • Skorsteinens hele lengde (innvendig i bolig)
 • Rømningsveier i bolig
 • Gass i bygningen (mengde, plassering og merking)

Ved mottatt varsel om tilsyn, plikter huseier å gjøre beboere kjent med tidspunktet for tilsynet og sørge for at feieren har tilgang til hele bygget.

 

Hva koster tjenestene fra Feiervesenet?

Alle beløp er inkl. mva. KS-vedtak 070/19

Tjeneste Pris
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg (pr. år/pr. røykløp) 665
Kamerakontroll av røykløp, pr. kontroll 665
Fresing av beksot pr. røykløp 665
Feiing av røykløp på hytte/fritidsbolig, pr. røykløp 665

Kontaktinfo

Feierne
Tlf. 952 64 055
Man - fred
kl 08.00 - 08.30

Send e-post