Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

 

Feiervesenet

I Sortland Brann og redning er det Feiervesenet som ivaretar brannvesenets oppgaver i forhold til feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
 

Feiing

I Sortland er det behovsprøvet feiing av skorsteiner, dette medfører at ikke alle vil få tilbud om feiing hvert år. Behovet vurderes av feieren i forbindelse med feiing.

Ditt ansvar – før feieren kommer:

  • Stige opp til taket
  • Takstige

Er du usikker på når det sist ble feiet, eller når neste feiing er planlagt, kan du kontakte feierne eller sjekk på Min Eiendom.

Tilsyn av bolig

Tilsyn av fyringsanlegg i bolig gjennomføres hvert 4. år. Tilsynet gjennomføres ikke i forbindelse med feiing.

Dette sjekkes:

  • Slokkeutstyr
  • Røykvarslere
  • Ildsted/Fyrkjele/Fyrrom
  • Brannmur
  • Skorsteinens hele lengde (innvendig i bolig)
  • Rømningsveier i bolig
  • Gass i bygningen (mengde, plassering og merking)

 

Hva koster tjenestene fra Feiervesenet?

Tjeneste Pris
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg (pr. år) 621
Kamerakontroll av røykløp, pr. kontroll 621
Fresing av beksot pr. røykløp 621
Feiing av røykløp på hytte/fritidsbolig, pr. røykløp 621

Kontaktinfo

Feierne
76 10 83 69
08.00 - 08.30

Send e-post