Forberedelser før feieren kommer

Har du mottatt varsel om at du får besøk av feieren (brannvesenet) må du forberede deg litt før besøket. Hva du bør/må gjøre vil være avhengig av hva feieren skal gjøre.

Forberedelse ved tilsyn av fyringsanlegg

 • Informere alle beboere om tilsynet
 • Sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig
 • Ha funnet frem eventuell dokumentasjon på ildsteder

Forberedelse ved feiing av skorstein

 • Si ifra til alle i boligen om at det vil bli feid
 • Det må ikke fyres i ildsteder (ovn og peis) under feiingen
 • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • Sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige
 • Legge frem veggstige - denne skal ligge på bakken under takstigen
 • Sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand
   

Dersom du trenger hjelp med stigen, ta kontakt med feieren på forhånd, så vil feieren være behjelpelig med stigen.

Har du ikke avtalt uttak av sot med feieren, må du sørge for uttak av sot etter feiingen - husk da å oppbevare sotet i ildfast beholder.