Forberedelser før besøk

Har du mottatt varsel om at du får besøk av brannforebyggeren/feieren (brannvesenet) må du forberede deg litt før besøket.
Hva du bør/må gjøre vil være avhengig av hva du har fått varsel om.

Forberedelse ved tilsyn av fyringsanlegg

 • Informere alle beboere om tilsynet
 • Sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig
 • Ha funnet frem eventuell dokumentasjon på ildsteder

Forberedelse ved feiing av skorstein

 • Si ifra til alle i boligen om at det vil bli feid
 • Det må ikke fyres i ildsteder (ovn og peis) under feiingen
 • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • Sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige
 • Legge frem veggstige - denne skal ligge på bakken under takstigen
 • Sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand
   

Dersom du trenger hjelp med stigen, ta kontakt med brannforebyggeren/feieren på forhånd, så vil feieren være behjelpelig med stigen.

Har du ikke avtalt uttak av sot med feieren, må du sørge for uttak av sot etter feiingen - husk da å oppbevare sotet i ildfast beholder.

Kontaktinfo

Feierne
Tlf. 952 64 055
(kan ikke benyttes til meldinger)
Man - fred
kl 08.00 - 08.30

Send e-post til