Krav til stiger og feieplattform

Krav til veggstige

Adkomst til tak
Eier må sørge for at veggstige er reist til takstigen, eller ligger klar på bakken nedenfor takstigen, når feiing skal utføres.

Stigen skal stå stødig, og rekke ca. 1 meter over taket. På bygninger der gesimshøyden er mer enn 5 meter, skal det være montert stigefeste for at løs veggstige skal kunne benyttes til adkomst. Stigen kan ikke settes direkte mot skorsteinen.

Stigen skal være av varig ubrennbart materiale. Stiger av jern eller treverk er ikke godkjent.

Dersom du ikke selv er i stand til å hente frem stigen selv, kan du kontakte brannforebyggeren/feieren når du har mottatt varsel om feiing, for å få hjelp.
 

Krav til takstige

Adkomst på tak
Der feiing foregår fra tak med helling, skal det være montert takstige – både for at brannforebyggeren/feieren skal kunne bevege seg trygt og for å unngå skade på taket.

Alle bygg bygd etter 1989 (eller der det er lagt nytt tak) skal ha typegodkjent takstige montert etter monteringsanvisningen.

På bygg som er bygd før 1989 (og det ikke er lagt nytt tak) kan det benyttes gamle takstiger. Takstigen skal da være av ubrennbart, varig material og være festet til bærende takkonstruksjon. Stiger av jern og treverk er ikke godkjent.

Takstigen skal ligge inntil skorsteinen og gå opp til mønet, eventuelt i overkant av skorsteinen, slik at feieren kan stå i takstigen (der det ikke er feieplattform) under feiingen.
 

Krav til feieplattform

Feieplattform
Skorsteiner der minste høyde fra tak til skorsteinstopp er over 1,2 meter må ha stigeanordning, feieplattform eller feieluke.

Stigeanordning/feieplattform skal være typegodkjent, og montert i henhold til monteringsanvisning. Avstand til skorsteinstopp skal ikke overskride 1,2 meter. Eventuell feieluke skal være montert i henhold til krav gitt i byggdetaljeblad 552.141.

Kontaktinfo

Feierne
Tlf. 952 64 055
Man - fred
kl 08.00 - 08.30

Send e-post