Endring av fyringsanlegg

Dersom det gjøres endringer på fyringsanlegget, slik som:

  • Montere ildsted
  • Bytte ildsted
  • Fjerne ildsted
  • Rehabilitering av skorsten (søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven) skal dette meldes skriftlig til Feiervesenet.
     

Skjema for melding om endring på fyringsanlegg

Skjema for kontroll av montert ildsted

Sist endret 15.02.2017

Kontaktinfo

Feierne
76 10 83 69
08.00 - 08.30

Send e-post