Endring av fyringsanlegg

Dersom det gjøres endringer på fyringsanlegget, slik som:

  • Montere ildsted
  • Bytte ildsted
  • Fjerne ildsted
  • Rehabilitering av skorsten (søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven)

skal dette meldes skriftlig til Feiervesenet.

Skjema for melding om endring på fyringsanlegg

Skjema for kontroll av montert ildsted

Vi minner om at også fjerning av oljetanker er meldepliktig til kommunen, mer om regler vedrørende oljetanker finner du her.

Kontaktinfo

Feierne
Tlf. 952 64 055
Man - fred
kl 08.00 - 08.30

Send e-post