Kommuneoverlege

Oppgaver

Kommuneoverlegen har en rådgivende og administrativ rolle innen helse- og omsorgstjenester og jobber blant annet med smittevern, miljørettet helsevern, beredskap, planarbeid, forebyggende helsearbeid og folkehelse.
 

Smittevern og miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen har ansvaret for smittevern og miljørettet helsevern.
 

Miljørettet helsevern

 • Tilsyn med drikkevann
 • Tilsyn med badeanlegg og basseng
 • Tilsyn med campingplasser
 • Tilsyn med hoteller, herberger og serveringssteder
 • Tilsyn med forsamlingslokaler
 • Tilsyn med skoler og barnehager
 • Tilsyn med frisørsalonger og solarier
 • Tilsyn med røyking på utesteder (Arbeidstilsynet har også tilsyn)
 • Opplysning knyttet til ernæring
   

Godkjenning av virksomheter
Kommuneoverlegen fører tilsyn med og godkjenner virksomheter som blant annet skoler, barnehager, solarier og tatoveringsstudioer. Godkjenningen av skoler og barnehager inkluderer vurderinger av sikkerhet ute og inne, hygieniske forhold, luftkvalitet, renhold, helsemessig beredskap m.m. Alle kommunale og private skoler og barnehager i Sortland er godkjente.

Støy, radon og inneklima
Kommuneoverlegen kan gi råd i forbindelse, støymålinger, radongassmålinger og inneklimaproblemer.

Helsefarlig utslipp
Kommuneoverlegen gjør undersøkelser i forbindelse med helsefarlige utslipp.

Kontaktinfo

Mette Røkenes
Kommuneoverlege

Adresse

Sortland legekontor, Rådhus II
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Parkveien 10
8400 Sortland