Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen har en rådgivende og administrativ rolle innen helse- og omsorgstjenester og jobber blant annet med smittevern, miljørettet helsevern, beredskap, planarbeid, forebyggende helsearbeid og folkehelse.

Legetjenesten i Sortland kommune

Kontaktinfo

Mette Røkenes
Kommuneoverlege
95264400

Adresse

Sortland kommune
Postboks 254
8401 Sortland

Besøksadresse:
Rådhus II
Parkveien 10
8400 Sortland