Smittevern

Ved smittsomme sykdommer tar du vanligvis kontakt med din fastlege.
Ved alvorlige smittsomme sykdommer kan du også ta kontakt med smittevernlegen/kommuneoverlegen.
I samsvar med smittevernloven er det utarbeidet smittevernplan for kommunen.

Kommunen skal i tillegg:

  • Organisere og lede smittevernarbeidet
  • Ha løpende oversikt over forholdene når det gjelder infeksjonssykdommer i kommunen
  • Utarbeide forslag til forebyggende tiltak
  • Bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeide med vern mot smittsomme sykdommer - gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer.

Kontaktinfo

Mette Røkenes
Kommuneoverlege
95264400