Fastlege

Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege.
Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Fastleger i Sortland kommune

Legekontorene gir allmennlegetjenester til personer som har fastlege ved kontoret. I tillegg gir vi legetjenester til skoleelever uten fastlege i Sortland og personer som midlertidig oppholder seg i kommunen.

Legekontorene i Sortland er samlokalisert i Rådhus II

Parkveien legekontor ligger i 2. etasje med inngang fra Parkveien, og er det gamle legekontoret på Rådhuset.
Blåbyen legekontor ligger i 1. etasje og vender ned mot Sortland sentrum. Inngang på forsiden ved Samfunnssalen.
 

Leger ved Parkveien legekontor:

Olga Tipikina (permisjon til aug -23)
Victoria Bolstad (vikar for Olga okt-22 til aug-23)
Bianca Bremnes
Jonas Gieselmann Torsvik
Vegar Stien Hagen (skal ha perm fra nov -22 til ca. midten av mars -23)
Jens Kramer Jensen (vikar for Vegar S Hagen)
Børge Johnsen
Christina Kvenseth
Martin Solvang Johnsen (utdanningspermisjon til 01.01.24)
Mehrzad Safapour (vikar for Martin S Johnsen)
Stine Møkleby
Frid Sofie J Bjugn
Turnuslege Mathilde Guldvik (01.09.22-28.02.23)
Turnuslege Jabob Rabe (01.09.22-28.02.23)

Leger ved Blåbyen legekontor:

Franck Sky
Christian Bjørnstrøm
Eva Bjørnsund
Grethe Bjørnsund
Sara Bentzen
Larus Pall Gudmundsson

Bytt fastlege

Bestill time eller resept

Adresse

Parkveien legekontor, Rådhus II
(Inngang fra skolekvartalet)
Postboks 254
8401 Sortland
Telefon: 952 64 020
 

Blåbyen legekontor, Rådhus II
(Inngang på forsiden ved Samfunnssalen)
Postboks 254
8401 Sortland
Telefon: 952 64 060

Besøksadresse begge legekontor:
Parkveien 10, 8400 Sortland

Kontaktinfo

Parkveien legekontor, Rådhus II
Telefon 952 64 020

Blåbyen legekontor, Rådhus II
Telefon 952 64 060

Åpningstider begge legekontor
Mandag - torsdag: 08.15 - 15.15
Fredag: 09.00 - 15.15

Åpningstider telefon  
Mandag - torsdag:
08.15-11.00 og 13.00-15.00
Fredag:
09.00-11.00 og 13.00-15.00