Fastlege

Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege.
Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Fastleger i Sortland kommune

Legekontorene gir allmennlegetjenester til personer som har fastlege ved kontoret. I tillegg gir vi legetjenester til skoleelever uten fastlege i Sortland og personer som midlertidig oppholder seg i kommunen.

Legekontorene i Sortland er samlokalisert i Rådhus II

Parkveien legekontor ligger i 2. etasje med inngang fra Parkveien, og er det gamle legekontoret på Rådhuset.
Blåbyen legekontor ligger i 1. etasje og vender ned mot Sortland sentrum. Inngang på forsiden ved Samfunnssalen.
 

Leger ved Parkveien legekontor:
Alexander G. Lahnborg (vikar for Olga Tipikina)
Bianca Bremnes
Sara Juul (vikar for Christina Kvenseth til 31. juli)
Jonas Gieselmann Torsvik
Martin Solvang Johnsen
Stine Møkleby
Vegard Stien Hagen
Børge Johnsen
Thea Kamilla Moholt (turnuslege 1. mars – 31. august)
Kristina Helena Undal Pettersen (turnuslege 1. mars – 31. august)

Leger ved Blåbyen legekontor:
Christian Johan Bjørnstrøm
Eva Bjørnsund
Franck Sky
Grethe Bjørnsund
Sara Bentzen
Marit Karlsen
Marie Sørensen Ellingsen (turnus 1. mars – 31. juli)

Bytt fastlege

Bestill time eller resept

Adresse

Parkveien legekontor, Rådhus II
(Inngang fra skolekvartalet)
Postboks 254
8401 Sortland
Telefon: 952 64 020
 

Blåbyen legekontor, Rådhus II
(Inngang på forsiden ved Samfunnssalen)
Postboks 254
8401 Sortland
Telefon: 952 64 060

Besøksadresse begge legekontor:
Parkveien 10, 8400 Sortland

Kontaktinfo

Parkveien legekontor, Rådhus II
Telefon 952 64 020

Blåbyen legekontor, Rådhus II
Telefon 952 64 060

Åpningstider begge legekontor
Mandag - torsdag: 08.15 - 15.15
Fredag: 09.00 - 15.15

Åpningstider telefon  
Mandag - torsdag:
08.15-11.00 og 13.00-15.00
Fredag:
09.00-11.00 og 13.00-15.00