Fastlege

Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege.
Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Fastleger i Sortland kommune

Legekontorene gir almennlegetjenester til personer som har fastlege ved kontoret. I tillegg gir vi legetjenester til skoleelever uten fastlege i Sortland og personer som midlertidig oppholder seg i kommunen.

Legekontorene i Sortland samlokaliseres i Rådhus II fra 24. august 2020

Parkveien legekontor ligger i 2. etg med inngang fra Parkveien, og er det gamle legekontoret på Rådhuset.
Blåbyen legekontor ligger i 1. etg og vender ned mot Sortland sentrum. Inngang på forsiden ved Samfunnssalen.

Pasientene vil følge sine fastleger. Det vil imidlertid bli gjort noen justeringer av listelengde hos legene samt bli opprettet en ny hjemmel. Dette vil medføre at noen pasienter vil bli flyttet. Hvem som må bytte fastlege avgjøres med trekning. Flytting av pasienter vil skje litt senere på høsten. 

Leger ved Parkveien legekontor:
Olga Tipikina
Bianca Bremnes
Jonas Gieselmann Torsvik
Vegar Stien Hagen
Erik Bård Bråtveit
Christina Kvenseth
Martin Solvang Johnsen, begynner ca 1. november. (Karianne Knutsen til 1. september)
Stine Møkleby (ny hjemmel - begynner ca 1. november)

Leger ved Blåbyen legekontor:
Kjetil Grjotheim
Christian Bjørnstrøm
Anne Gulborg Skei
Eva Bjørnsund
Grethe Bjørnsund
Sara Bentzen (permisjon fra 1.9. vikar Mali Kanstad)
 

Bytt fastlege

Bestill time eller resept

Adresse

Parkveien legekontor, Rådhus II
(Inngang fra skolekvartalet)
Postboks 254
8401 Sortland

Blåbyen legekontor, Rådhus II
(Inngang på forsiden ved Samfunnssalen)
Postboks 254
8401 Sortland

Besøksadresse begge legekontor:
Parkveien 10
8400 Sortland

Kontaktinfo

Parkveien legekontor, Rådhus II
Telefon 952 64 020

Blåbyen legekontor, Rådhus II
Telefon 952 64 060

Åpningstider
Mandag - torsdag: 08.15 - 15.15
Fredag: 09.00 - 15.15

Åpningstider telefon  
Mandag - torsdag:
08.15-11.00 og 13.00-15.15
Fredag:
09.00-11.00 og 13.00-15.15