Fastlege

Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege.
Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

24 Fastleger i Sortland kommune

Legekontorene gir allmennlegetjenester til personer som har fastlege ved kontoret. I tillegg gir vi legetjenester til skoleelever uten fastlege i Sortland og personer som midlertidig oppholder seg i kommunen.

Legekontorene i Sortland er samlokalisert i Rådhus II

Parkveien legekontor ligger i 2. etasje med inngang fra Parkveien, og er det gamle legekontoret på Rådhuset.
Blåbyen legekontor ligger i 1. etasje og vender ned mot Sortland sentrum. Inngang på forsiden ved Samfunnssalen.
 

Leger ved Parkveien legekontor:

Olga Tipikina
Olav Monsson (vikar til 17.12.2023)
Bianca Bremnes
Jonas Gieselmann Torsvik (permisjon ut mars 2024)
Vegar Stien Hagen 
Christina Kvenseth 
Frid Sofie Lichtwarch Bjugn (permisjon til medio desember 2023)
Mehrzad Safapour (vikar for Frid Sofie L. Bjugn)
Børge Johnsen
Lotte Aurora Sverresson (turnuslege til 29.02.2024)
Marie Gabler (turnuslege til 29.02.2024)
Martin Solvang Johnsen
Stine Møkleby
Nadia Savino (vakant liste fra 11.09.2023)
 

Leger ved Blåbyen legekontor:

Franck Sky
Christian Bjørnstrøm
Eva Bjørnsund
Grethe Bjørnsund
Sara Bentzen
Larus Pall Gudmundsson

Bytt fastlege

Bestill time eller resept

Adresse

Parkveien legekontor, Rådhus II
(Inngang fra skolekvartalet)
Postboks 254
8401 Sortland
Telefon: 952 64 020
 

Blåbyen legekontor, Rådhus II
(Inngang på forsiden ved Samfunnssalen)
Postboks 254
8401 Sortland
Telefon: 952 64 060

Besøksadresse begge legekontor:
Parkveien 10, 8400 Sortland

Kontaktinfo

Parkveien legekontor, Rådhus II
Telefon 952 64 020

Blåbyen legekontor, Rådhus II
Telefon 952 64 060

Åpningstider begge legekontor
Mandag - torsdag: 08.15 - 15.15
Fredag: 09.00 - 15.15

Åpningstider telefon  
Mandag - torsdag:
08.15-11.00 og 13.00-15.00
Fredag:
09.00-11.00 og 13.00-15.00

Esther Holand
Enhetsleder legekontorene
Send e-post
Telefon 900 94 328