Fastlege

Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege.
Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Fastleger i Sortland kommune

Legekontorene gir almennlegetjenester til personer som har fastlege ved kontoret. I tillegg gir vi legetjenester til skoleelever uten fastlege i Sortland og personer som midlertidig oppholder seg i kommunen.

Adresse

Sortland legekontor, Rådhus II
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse:
Parkveien 10,
8400 Sortland

Søndre Frydenlund legesenter
Postboks 194
8401 Sortland

Besøksadresse:
Søndre Frydenlund Allè 6,
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sortland legekontor, Rådhus II
Telefon 76 10 92 00

Åpningstider
Mandag - torsdag: 08.15 - 15.15
Fredag: 09.00 - 15.15

Åpningstider telefon  
Mandag - torsdag:
08.15-11.30 og 13.00-15.15
Fredag:
09.00-11.30 og 13.00-15.15
 

Søndre Frydenlund legesenter
Telefon 76 11 10 50

Åpningstider
Mandag - fredag: 08.15 - 15.15

Åpningstider telefon 
Mandag - fredag:
08.15-11.30 og 12.00-15.15

Laboratoriet åpningstider
Mandag-torsdag:
08.15 - 11.00 og 12.00 - 14.00
Fredag:
09.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00