Fastlege

Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege.
Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Fastleger i Sortland kommune

Legekontorene gir almennlegetjenester til personer som har fastlege ved kontoret. I tillegg gir vi legetjenester til skoleelever uten fastlege i Sortland og personer som midlertidig oppholder seg i kommunen.

Bestill time på nett på Sortland legekontor
Bestill resept på Sortland legekontor og få svar på SMS

Bestill time på Søndre Frydenlund legesenter og få svar på SMS
Bestill resept på Søndre Frydenlund legesenter og få svar på SMS

Adresse

Sortland legekontor, Rådhus II
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse:
Parkveien 10,
8400 Sortland

Søndre Frydenlund legesenter
Postboks 194
8401 Sortland

Besøksadresse:
Søndre Frydenlund Allè 6,
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sortland legekontor, Rådhus II
Telefon 76 10 92 00

Åpningstider
Mandag - torsdag: 08.15 - 15.15
Fredag: 09.00 - 15.15

Åpningstider telefon  
Mandag - torsdag:
08.15-11.30 og 13.00-15.15
Fredag:
09.00-11.30 og 13.00-15.15
 

Søndre Frydenlund legesenter
Telefon 76 11 10 50

Åpningstider
Mandag - fredag: 08.15 - 15.15

Åpningstider telefon 
Mandag - fredag:
08.15-11.30 og 12.00-15.15

Laboratoriet åpningstider
Mandag-torsdag:
08.15 - 11.00 og 12.00 - 14.00
Fredag:
09.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00