Miljørettet helsevern Vesterålen

 Miljørettet helsevern omfatter de faktorene i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Arbeidet med miljørettet helsevern skjer under ledelse av kommuneoverlege.
Det samarbeides med Mattilsynet.Miljørettet helsevern har tilsyn med:

Kontaktinfo

Stig Rasmussen
Miljøingeniør
952 64 389