Miljørettet helsevern i Vesterålen og Lødingen

Miljørettet helsevern er arbeidet for å fremme helse og forebygge sykdom i virksomheter, omgivelsene og miljøet. 

Miljørettet helsevern handler om å se til at enkelte virksomheter drives på en helsemessig forsvarlig måte. Arbeidet handler også om å bidra til et forsvarlig inneklima, forebygge Legionella og skadedyr og sikre et trygt drikkevann.

Miljørettet helsevern i Vesterålen og Lødingen er organisert som et samarbeid mellom kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Kommuneoverlegen er ansvarlig for fagfeltet i egen kommune. Miljøingeniør utfører sitt arbeid på vegne av den enkelte kommuneoverlege.

Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste for kommuner.

Mer informasjon om:

Tilsyn
Miljørettet helsevern skal gjennomføre tilsyn for se til at regelverket innen miljørettet helsevern overholdes.
Tilsyn gjennomføres for eksempel i skoler, barnehager, frisør- og hudpleievirksomheter, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter, badeanlegg, solarier og campingplasser.

Godkjenningsplikt
Alle skoler, barnehager og tatovering- og hulltakingsvirksomheter skal være godkjent av kommunen/miljørettet helsevern. 

Meldeplikt
Følgende bransjer skal være innmeldt til kommunen/miljørettet helsevern: frisør- og hudpleievirksomheter, solarium, badeanlegg/boblebad, campingplasser, asylmottak, hospits, undervisnings- og forsamlingslokaler og kjøletårn/luftskrubbere.  

Rådgivning
Gjennom rådgivning og veiledning til private og offentlige virksomheter og innbyggere skal vi medvirke til å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold.  

Klagesaksbehandling
Vi behandler klager etter regelverket for miljørettet helsevern. Eksempler kan være støy, lukt og skadedyr.

Deltakelse i plan- og byggesaker
Vi skal bidra til at helsehensyn blir ivaretatt i plan- og bygningsloven gjennom å gi innspill som kan bidra til å fremme folkehelse og hindre helsemessig ulempe.

Kontaktinfo

Stig Rasmussen
Miljøingeniør
95264389