Solarier

De som eier eller ut solarier skal følge en del regler. Formålet er å sikre forsvarlig strålebruk og forebygge skadelige virkninger på menneskes helse. Reglene skal også sikre tilfredsstillende hygieniske forhold.

Reglene gjelder for solarier som enten finnes i solstudioer, eller tilknyttet for eksempel til treningssentre, frisørsalonger, hoteller eller arbeidsplasser.

Det stilles blant annet tekniske krav til solarier, kontroll av alder til brukerne og opplæring av ansatte.

Meldeplikt
Lokaler som skal benyttes til solarievirksomhet, skal meldes til kommunen før de tas i bruk, ved eierskifte eller ved større ominnredninger. Meldeplikten gjelder også for eksisterende virksomheter som ikke er innmeldt tidligere.
Solarier skal også meldes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i regelverket følges, skal virksomheten ha et internkontrollsystem som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten. 

Meldeskjema
Meldeskjema til kommunen kan inntil videre bestilles på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet - solarium

Regelverk
Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.
Forskrift om strålevern og bruk av stråling

Annet
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet - for kunder og tilbydere av solarium