Miljørettet helsevern

 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorene i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Arbeidet med miljørettet helsevern skjer under ledelse av kommuneoverlege.

Det samarbeides med Mattilsynet.

Miljørettet helsevern har tilsyn med:

Kontaktinfo

Mette Røkenes
Kommuneoverlege
952 64 400