Asylmottak og hospitser

Alle som driver asylmottak og hospitser må følge noen regler. Formålet med reglene er at virksomheten skal drives på en måte som ivaretar helsen til beboerne og sikrer at ingen skader seg. 

Meldeplikt  
Asylmottak og hospitser skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Meldeplikten gjelder også eksisterende virksomheter som ikke er innmeldt tidligere.                                          

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i regelverket følges skal virksomheten ha et internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten.  

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier 
Dusjer, boblebad og lignende kan innebære spredning av Legionella. Regelverket krever at virksomheten har rutiner som hindrer slik spredning.

Opplysningsplikt 
Den ansvarlige for asylmottaket eller hospitset skal gi miljørettet helsevern (tilsynsmyndighet) opplysninger om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko. 

Meldeskjema   
Inntil videre kan skjema bestilles på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no 

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern