Folkehelse

Folkehelse angår oss alle, og handler først og fremst om å legge til rette for en samfunnsutvikling som gir gode betingelser for helse. Utviklingen av helse i befolkningen er nært knyttet til oppvekstvilkår og de forholdene vi lever under.

I folkehelsearbeidet blir derfor ansvaret for barn og unge særlig viktig fokus og grunnlag for folkehelsesatsningen.

Folkehelsesatsingen i Sortland er et tverrfaglig samarbeid som koordineres av folkehelsekoordinator.

Sortland kommune har en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeidet og har prioritert satsing på:

  • Helsefremmende skoler og barnehager
  • Seksuell helse – forebygging av seksuelle overgrep
  • Prosjekt rusforebygging – et helsefremmende ungdomsprosjekt
  • Fysisk aktivitet – samarbeid med frivillige

 

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Sortland (PDF, 2 MB)

Lov om folkehelsearbeid

Kontaktinfo

Guro Karlsen
Folkehelsekoordinator
95264108