Campingplasser og lignende virksomheter

De som driver campingplasser må følge noen regler. Formålet er at campingplasser skal planlegges og drives på en helsemessig tilfredsstillende måte for gjestene.

Meldeplikt
Campingplasser skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Meldeplikten gjelder også eksisterende virksomheter som ikke er innmeldt tidligere.

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i regelverket følges skal den ansvarlige for en virksomhet eller en eiendom ha et internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten.

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier
Dusjer, boblebad og lignende kan innebære spredning av Legionella. Det kreves at virksomheten har rutiner som hindrer en slik spredning.

Opplysningsplikt
Den ansvarlige for en virksomhet eller eiendom skal av eget tiltak gi kommuneoverlegen/miljørettet helsevern opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Meldeskjema
Inntil videre kan skjema bestilles på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern