Campingplasser og lignende virksomheter

De som driver campingplasser må følge noen regler. Formålet er at campingplasser skal planlegges og drives på en helsemessig tilfredsstillende måte for gjestene.

Meldeplikt
Campingplasser skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Meldeplikten gjelder også eksisterende virksomheter som ikke er innmeldt tidligere.

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i regelverket følges skal virksomheten ha et internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten.

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier
Dusjer, boblebad og lignende kan innebære spredning av Legionella. Det kreves at virksomheten har rutiner som hindrer en slik spredning.

Opplysningsplikt
Eier/driver har opplysningsplikt til miljørettet helsevern (tilsynsmyndighet) om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko..

Meldeskjema
Inntil videre kan skjema bestilles på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern