Legionella (dusjer, boblebad, kjøletårn og luftskrubbere mv.)

Legionella er en bakterie som kan forårsake to sykdommer med ulikt sykdomsbilde. Legionærsykdom som kan gi alvorlig lungebetennelse eller Pontiacfeber som gir et mildere sykdomsbilde.

Legionellabakterier finnes naturlig i vann og er utbredt i naturen. Når de får formere seg over tid i lunkent, stillestående vann kan de medføre smittefare. Legionellabakterier smitter ved innånding av aerosoler (små vanndråper/finforstøvet vann) som er forurenset med bakteriene. Aerosoler kan bli dannet i innretninger som lager en finfordelt dusj av vannet, som kjøletårn, luftskrubbere, dusjer, boblebad, høytrykkspylere, vannspredere og fontener mv.

Forebygging av legionellasmitte
Det er eiers ansvar å sørge for at for eksempel kjøletårnet, dusjene eller boblebadet ikke er smittefarlig. En risikovurdering (se Legionellaveilederen nederst) skal ligge til grunn for valg av legionellaforebyggende tiltak. Risikovurderingen skal gjennomgås og eventuelt oppdateres minst en gang i året. 

Innretninger som finnes i private boliger eller fritidseiendommer, er ikke omfattet av bestemmelsene, med mindre omgivelsene utenfor boligen eller eiendommen blir berørt.

For tiltak, se informasjon fra Folkehelseinstituttet nederst.

Meldeplikt
Virksomheter med kjøletårn og/eller luftskrubbere skal meldes til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser og endringer eller når det er grunn til å tro at feil ved innretningen kan føre til spredning av legionellasmitte. I tillegg skal kjøletårn og luftskrubbere vurderes av et akkreditert inspeksjonsorgan. Dette skal gjennomføres ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og deretter hvert 5. år.

Badeanlegg og boblebad skal også meldes til kommunen. Dette gjelder anlegg som er offentlig tilgjengelige. 

Prøvetaking
Det vises til Legionellaveilederen (mikrobiologiske analyser) nederst.

Boliger, hytter mv.
Dusjer, boblebad og hagevannspredere er eksempler på innretninger som kan være smittekilder for legionærsykdom. Smittefaren kan forebygges ved relativt enkle tiltak. Se temaside og Legionellaveilederen nederst.

Opplysningsplikt
Eier/driver har opplysningsplikt til miljørettet helsevern (tilsynsmyndighet) om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Meldeskjema
Skjema kan inntil videre bestilles på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no 

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a og 4
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv § 8
Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 13

Annet
Temaside fra Folkehelseinstituttet med informasjon om Legionella og Legionellaveilederen
Folkehelseinstituttet - luftskrubbere, våtvaskere, gassvaskere og lignende
Folkehelseinstituttet - kjøletårn