Badeanlegg, basseng og boblebad

Alle bassengbad, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten, må følge noen regler. Formålet er å hindre ulykker og sikre at anleggene er trygge å bruke. De skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold.         

Meldeplikt
Badeanlegg inklusiv badstue og boblebad skal meldes til kommunen før de tas i bruk eller ved endringer i driften. Meldeplikten gjelder også eksisterende virksomheter som ikke er innmeldt tidligere.

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i regelverket følges skal virksomheten ha et internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor miljørettet helsevern (tilsynsmyndighet). 

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier
Dusjer og boblebad kan innebære spredning av Legionella. Regelverket krever at virksomheten har rutiner som hindrer en slik spredning.

Opplysningsplikt
Eier/driver har opplysningsplikt til miljørettet helsevern (tilsynsmyndighet) om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko. 

Meldeskjema
Inntil videre kan skjema bestilles på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no

Regelverk

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv.
Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3 a

Annet
Folkehelseinstituttet - krav til boblebad