Badeanlegg, basseng og boblebad

Alle som har badeanlegg og boblebad som er tilgjengelig for allmennheten, må følge noen regler. Formålet er å hindre ulykker og sikre at anleggene er trygge å bruke. De skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold.         

Meldeplikt
Badeanlegg og boblebad skal meldes til kommunen før de tas i bruk eller ved endringer i driften. Meldeplikten gjelder også eksisterende virksomheter som ikke er innmeldt tidligere.

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i regelverket følges skal virksomheten ha et internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten.

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier
Dusjer og boblebad kan innebære spredning av Legionella. Regelverket krever at virksomheten har rutiner som hindrer en slik spredning.

Opplysningsplikt
Den som eier eller driver badeanlegg skal av eget tiltak gi opplysninger til kommunen ved kommuneoverlegen om forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Meldeskjema
Inntil videre kan skjema bestilles på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no

Regelverk

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv.
Forskrift om miljørettet helsevern kap. 3 a og 4

Annet
Folkehelseinstituttet - krav til boblebad