Badeanlegg, basseng og boblebad

Alle bassengbad, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten, må følge noen regler. Formålet er å hindre ulykker og sikre at anleggene er trygge å bruke. De skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold.         

Meldeplikt
Badeanlegg inklusiv badstue og boblebad skal meldes til kommunen før de tas i bruk eller ved endringer i driften. Meldeplikten gjelder også eksisterende virksomheter som ikke er innmeldt tidligere.

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i regelverket følges skal virksomheten ha et internkontrollsystem, som skal kunne dokumenteres overfor miljørettet helsevern (tilsynsmyndighet). 

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier
Dusjer og boblebad kan innebære spredning av Legionella. Regelverket krever at virksomheten har rutiner som hindrer en slik spredning.

Opplysningsplikt
Eier eller driver av badeanlegg har opplysningsplikt til miljørettet helsevern (tilsynsmyndighet) om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko. 

Meldeskjema
Inntil videre kan skjema bestilles på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no

Regelverk
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv.
Endringer og merknader til forskriften
Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3 a

Annet
Folkehelseinstituttet - boblebad
Folkehelseinstituttet -  badevann og risiko for smittsom sykdom