Inneklima

Et godt inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. 

Inneklima og helse
Kvaliteten på uteluften betyr noe for inneklimaet, men i de fleste tilfeller er det forurensninger som skapes innendørs som bestemmer kvaliteten på inneluften. Dårlig inneklima er et problem som kan ramme alle mennesker, men alle behøver ikke å bli syke i et bygg med innemiljøproblemer. Symptomene vil variere fra person til person, og over tid. 

Hvordan kan et dårlig inneklima forbedres?
Ved å kartlegge forhold som kan gi helseproblemer og redusere eller fjerne disse vil man som oftest komme langt i forbedringen av inneklimaet. Det kan også foretas målinger av inneklimaet, som eksempel luftutskifting (CO2), temperatur og luftfuktighet. Se informasjon fra Folkehelseinstituttet nederst.

Radon bør måles ved jevne mellomrom. I skoler, barnehager og utleieboliger er det krav om måling av radon.
Informasjon om radon.

Tiltak for et bedre inneklima
Godt renhold
God ventilasjon
Dusjer, våtrom og kjøkken har avtrekk
Innetemperatur under 22 ⁰C i fyringssesongen
Luftfuktighet mellom 20 - 60 %
Solavskjerming
God belysning
Vedlikehold av bygninger og ventilasjonsanlegg

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv.
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.
Forskrift om strålevern og bruk av stråling                                                                                                                                                                   

Annet                                                                                                                                                 Folkehelseinstituttet - inneklima