Inneklima

Et godt inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. 

Inneklima og helse
Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne, og mange av forholdene kan vi enkelt endre selv. Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne og er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet, som kan ramme alle mennesker, men alle behøver ikke å bli syke i et bygg med innemiljøproblemer. Symptomene vil variere fra person til person, og over tid. 

Hvordan kan et dårlig inneklima forbedres?
Ved å kartlegge forhold som kan gi helseproblemer og redusere eller fjerne disse vil man som oftest komme langt i forbedringen av inneklimaet. Det kan også foretas målinger av inneklimaet, som for eksempel luftutskifting (CO2), temperatur, ventilasjonsmengder og luftfuktighet. Se informasjon fra Folkehelseinstituttet nederst. 
I skoler, barnehager og utleieboliger er det krav om måling av radon.

Tiltak for et bedre inneklima

  • Godt renhold
  • God ventilasjon
  • Dusjer, våtrom og kjøkken har avtrekk
  • Innetemperatur under 22 ⁰C i fyringssesongen
  • Luftfuktighet mellom 20 - 60 %
  • Solavskjerming
  • God belysning
  • Vedlikehold av bygninger og ventilasjonsanlegg

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §§ 13, 19, 20 og 21
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. § 7
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (radon) § 6                                                                                                                          

Annet
Inneklima - Folkehelseinstituttet
Anbefalte faglige normer for inneklima - Folkehelseinstituttet