Inneklima

Et godt inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. 

Inneklima og helse
Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne, og mange av forholdene kan vi enkelt endre selv. Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne og er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet, som kan ramme alle mennesker, men alle behøver ikke å bli syke i et bygg med innemiljøproblemer. Symptomene vil variere fra person til person, og over tid. 

Hvordan kan et dårlig inneklima forbedres?
Ved å kartlegge forhold som kan gi helseproblemer og redusere eller fjerne disse vil man som oftest komme langt i forbedringen av inneklimaet. Det kan også foretas målinger av inneklimaet, som for eksempel luftutskifting (CO2), temperatur, ventilasjonsmengder og luftfuktighet. Se informasjon fra Folkehelseinstituttet nederst. 
I skoler, barnehager og utleieboliger er det krav om måling av radon.

Viktige tiltak i det forebyggende arbeid på innemiljøområdet:

 • Benytt forebyggingsstrategi

 • Unngå høye radonnivåer innendørs

 • Unngå fuktskader

 • Sørg for god ventilasjon/friskluftstilførsel

 • Hold riktig temperatur

 • Sørg for et skikkelig renhold

 • Velg riktige materialer

 • Sørg for riktig belysning

 • Sikre gode lydforhold

 • Sørg for rent bygg i byggeprosesser

 • Sørg for god forvaltning, drift og vedlikehold av bygg

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv.
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (radon) § 6                                                                                                                   

Annet
Folkehelseinstituttet: Anbefalte faglige normer for inneklima (2015)