Drikkevann

Drikkevannsforskriften stiller krav til vannverkseiere. Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om levering av drikkevann og at drikkevannet er helsemessig trygt.

Vannverk skal registreres hos Mattilsynet
Hvis du eier et vannverk som leverer drikkevann til minst 2 abonnenter skal dette registreres på skjema hos Mattilsynet. Vannverk som leverer vann til flere enn 50 personer skal plangodkjennes.     

Privat drikkevann
Vannverk som leverer drikkevann til kun én bolig eller fritidsbolig kalles enkeltvannforsyning. Eier av enkeltvannforsyning er selv ansvarlig for at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Informasjon om små vannverk hos Mattilsynet.

Vannprøver
Eier av vannverk som leverer drikkevann til minst 2 abonnenter må ta prøver for å dokumentere kvaliteten på drikkevannet. Krav til prøvetaking finner du i drikkevannsforskriften.

Eier av enkeltvannforsyning anbefales å ta prøver for å sikre at vannet holder tilfredsstillende kvalitet. Det er også lurt å ta jevnlige prøver for å dokumentere eventuelle endringer over tid.

Regelverk
Drikkevannsforskriften
Veiledning til drikkevannsforskriften

Annet
Mattilsynet
Folkehelseinstituttet