Undervisnings- og forsamlingslokaler

Alle undervisnings- og forsamlingslokaler må følge noen regler. Formålet er å sikre at lokalene drives på en helsemessig tilfredsstillende måte. Lokalene skal ikke medføre helseskade eller ulempe.

Meldeplikt
Lokalene skal meldes til kommunen ved kommuneoverlegen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Meldeplikten gjelder også eksisterende virksomheter som ikke er innmeldt tidligere. 

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i regelverket følges skal den ansvarlige for virksomheten eller eiendommen ha et internkontrollsystem. Dette skal kunne dokumenteres overfor miljørettet helsevern (tilsynsmyndighet). 

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier
Hvis lokalet har dusjer og boblebad mv. kan dette innebære spredning av Legionella. Det er et krav om at virksomheten hindrer slik spredning.

Opplysningsplikt
Den ansvarlige for en virksomhet eller eiendom skal av eget tiltak gi kommunen ved kommuneoverlegen/miljørettet helsevern opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Meldeskjema
Inntil videre bestilles skjemaet på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no  

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern