Undervisnings- og forsamlingslokaler

Alle undervisnings- og forsamlingslokaler må følge noen regler. Formålet er å sikre at lokalene drives på en helsemessig tilfredsstillende måte. Lokalene skal ikke medføre helseskade eller ulempe.

Meldeplikt
Lokalene skal meldes til kommunen ved kommuneoverlegen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Meldeplikten gjelder også eksisterende virksomheter som ikke er innmeldt tidligere. 

Krav om internkontrollsystem
For å sikre at kravene i regelverket følges skal virksomheten ha et internkontrollsystem. Dette skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten. 

Krav om å hindre spredning av legionellabakterier
Hvis lokalet har dusjer og boblebad mv. kan dette innebære spredning av Legionella. Det er et krav om at virksomheten hindrer slik spredning.

Opplysningsplikt
Eier/driver har opplysningsplikt til miljørettet helsevern (tilsynsmyndigheten) om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Meldeskjema
Inntil videre bestilles skjemaet på e-post til stig.rasmussen@sortland.kommune.no  

Regelverk
Forskrift om miljørettet helsevern