Her kan du finne valgresultater for hele landet tilbake til 2009.

 

Får å kunne stemme må du ha stemmerett og stå innført i en kommunes manntall. Manntallet er en liste over personer med stemmerett i kommunen.

Disse har stemmerett ved sametingsvalget 2017:

Stemmerett ved valg til Sametinget har alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg i kretsen, og som på valgdagen står innført i Sametingets valgmanntall i kretsen.

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan hevende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon når du skal avgi stemme.

Fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september kan du forhåndsstemme i Sortland kommune.

For å kunne stemme må du ha stemmerett og stå innført i en kommunes manntall.