Søke helse- og omsorgstjenester

Tjenestekontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen.
Det gjelder for eksempel søknad om helsetjenester i hjemmet, støttekontakt, praktisk bistand til rengjøring og langtidsplass institusjon (sykehjemsplass).

Tjenestekontoret er også et servicekontor. Her kan du få svar på spørsmål om helse- og omsorgstjenester, og veiledning i hvordan du skal søke.
Husk at du ikke må sende sensitiv informasjon/pasientopplysninger til oss på e-post.
 

Her finner du:

► Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

 Fullmakt ved søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF, 146 kB)

► Melding om behov for individuell plan og/eller koordinator (PDF, 157 kB)

Melding om behov for barnekoordinator.pdf (PDF, 304 kB)

Disse skjema må du sende oss pr. post eller levere til Servicetorget.

Noen av opplysningene vi ber deg om, blir registrert etter en egen standard og sendt til et
sentralt register kalt IPLOS. Her kan du lese mer om IPLOS.

Priser på omsorgstjenester

Klage på helse- og omsorgstjenester

Kontaktinfo

Siv-Hege Storåker
Enhetsleder Tjenestekontoret
95264454
Gøril Pettersen
Saksbehandler
95264498
Grethe Mehammer
Saksbehandler
91815059
Ellisiv Tollefsen
Saksbehandler Tjenestekontoret
95264109

Åpningstider

Man - fre: 08.00 - 15.30