Søke helse- og omsorgstjenester

Tjenestekontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i kommunen.
Det gjelder for eksempel søknad om helsetjenester i hjemmet, støttekontakt, praktisk bistand til rengjøring og langtidsplass institusjon (sykehjemsplass).

Tjenestekontoret er også et servicekontor. Her kan du få svar på spørsmål om helse- og omsorgstjenester, og veiledning i hvordan du skal søke.

Her finner du:

► Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

 Fullmakt ved søknad om helse- og omsorgstjenester

► Melding om behov for individuell plan og/eller koordinator (PDF, 157 kB)

Noen av opplysningene vi ber deg om, blir registrert etter en egen standard og sendt til et
sentralt register kalt IPLOS. Her kan du lese mer om IPLOS.

Priser på omsorgstjenester

Klage på helse- og omsorgstjenester

Kontaktinfo

Anita Fridholm
Saksbehandler Tjenestekontoret
76108583
95264441
Gøril Pettersen
Saksbehandler Tjenestekontoret
76108555
95264498
Grete Mehammer
Saksbehandler Tjenestekontoret
76108502
91815059

Åpningstider

Man - fre: 08.00 - 15.30