Tilrettelagt transport (TT-kort)

TT-ordningen er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler.


Søknadsskjema

Du kan også få søknadsskjema og legeerklæringsskjema ved henvendelse til Servicetorget.
Utfylte søknadsskjemaer leveres til Servicetorget for videre behandling.