Tilrettelagt transport (TT-kort)

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for deg som ikke kan bruke kollektivtransport på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom. 

Hvem kan få TT-kort

Har du nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy, kan du søke om TT-kort.

Hvordan søke TT-kort

Du kan få søknadsskjema og legeerklæringsskjema på Servicetorget, Rådhus I.
Utfylte søknadsskjemaer leveres til Servicetorget for videre behandling eller sendes til:
Sortland kommune, postboks 117, 8401 Sortland


Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.

Søknadsskjema
 

Bruk av kortet

Kortet belastes ved transport, og turen blir umiddelbart trukket av kortet. Det er egenandel på 10%, men minstesatsen skal være lik honnørbillett for kollektivtakst buss. Egenandelen trekkes fra totalbeløpet, og du betaler direkte til sjåføren.

Opplysning om saldo, skadet og mistet TT-kort, eller adresseendring, ring Nordland Taxi tlf. 909 88 335 (åpent 24 timer i døgnet)

TT-kortet er personlig og kan ikke brukes av andre.
 

Ønsker du mer informasjon om ordningen

Nordland fylkeskommune TT-kort
TT-kort informasjon fra Helsenorge