Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser.

Det er du som har ledsager som får tildelt ledsagerbeviset. Dette er et kort med bilde av deg som bekrefter at du er avhengig av ledsager. Du  bestemmer selv hvem som skal være ledsager og det behøver ikke være samme person fra gang til gang.
 
Hvem kan få ledsagerbevis?
Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer. Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Du må være over 8 år. 
 

Hva koster det?
Ledsagerbevis er gratis.

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjema for ledsagerbevis (PDF, 96 kB) og sender det til Servicetorget.
Du trenger også en uttalelse/legeerklæring (PDF, 264 kB)fra helsepersonell som bekrefter din funksjonshemming.
Vi ber deg legge bekreftelsen og et passfoto ved søknaden.

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende.