Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser.

Det er du som har ledsager som får tildelt ledsagerbeviset. Dette er et kort med bilde av deg som bekrefter at du er avhengig av ledsager. Du  bestemmer selv hvem som skal være ledsager og det behøver ikke være samme person fra gang til gang.

Hvem kan få ledsagerbevis?
Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer.  Hvem kan få ledsagerbevis - Helsenorge

Hva koster det?
Ledsagerbevis er gratis.

Slik søker og fornyer du ditt ledsagerbeviset
Du fyller ut søknadsskjema for ledsagerbevis (PDF, 96 kB) og uttalelse/legeerklæring (PDF, 264 kB) fra helsepersonell som bekrefter din funksjonshemming, og sender det pr post, eller leverer disse til Servicetorget.
Vi ber deg legge et passfoto ved søknaden.  Slik søker du - Helsenorge

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende.

Kontakt Servicetorget hvis du har spørsmål.

Åpningstider

Servicetorget, Rådhus I
Man - fre: 10.00 - 14.00

Telefon: 76 10 90 00
Man - fre: 10.00 - 14.00