Tjenestebeskrivelser Helse og omsorg

Hva kan du forvente av kommunen? Tjenestebeskrivelsene skal gi Sortland kommunes innbyggere informasjon om hva de kan forvente seg av kommunale tjenester og hva vi forventer av deg. 

Helse og omsorg