Blåbyen

Sortland - den blå byen ved sundet - ble utpekt som Sortland kommunes hovedprosjekt i forbindelse med tusenårsmarkeringen i 2000.

Bakgrunn

Sortlandskunstneren Bjørn Elvenes lanserte ideen om å male byen Sortland blå i 1998, og Sortland kommune igangsatte et pilotprosjekt.
Målsettingen i prosjektet var å fornye og forbedre det offentlige rom - å binde sammen et uryddig formuttrykk - gi positiv energi til beboere og besøkende - å skape grobunn for kreativitet, samhold, livskvalitet - og tilbakeflytting - å bevise det "umuliges kunst".

Sortland er en ung by (bystatus fra juni 1997) som har vokst raskt, og mange mener at byen trenger en estetisk og miljømessig opprusting og en klarere identitet.

 

Skrift på blå bunn

Den litterære utsmykkingen "Skrift på blå bunn" var en viktig del av prosjektet. Ungdom fra Vesterålen, i samarbeid med forfatteren Lars Saabye Christensen, deltok i en kollektiv dugnad med å sette ord, dikt og tekster på de blå fasadene.

 

Grafisk profil og bruk av denne

Grafisk profil for Blåbyen Sortland eies av Sortlands innbyggere og skal forvaltes av Sortland kommune etter enkle og klare kriterier, på vegne av fellesskapet.
Aktører som ønsker å bruke blåby-logoen og den grafiske profilen i forbindelse med egne presentasjoner må følgelig avtale dette med kommunen.
Reglene skal kvalitetssikre at logoen brukes på en ordentlig måte og markedsfører Sortland på et kvalitativt og positivt vis. 
 

Grafisk profil (PDF, 6 MB)

Søknadsskjema for bruk av Blåby-profilen (PDF, 58 kB)

Skrift på blå bunn - estetiske retningslinjer (PDF, 7 MB)