Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter

 

Stabburet og Gammelstua

Avdelingene er skjermede enheter for beboere som har behov for å bo på en liten avdeling med stabilt personale og et rolig miljø. Har tilsammen 24 en-sengsrom.
 

Kårstua og Laen

Kårstua har 18 en-sengsrom og er en korttids- og rehabiliteringsavdeling. Her legges stor vekt på å ivareta og fremme egne ressurser blant de som har fått korte opphold på avdelingen. Avdelingen har 2 rom som kan brukes til lindrende behandling og ett rom til KAD (Kommunal Akutt Døgnplass).

Laen har 18 en-sengsrom, fordelt på to enheter med 9 beboere på hver enhet. Denne avdelingen er en langtidsavdeling for somatisk syke.

 

Nattjenesten

Yter tjenester til hjemmeboende og til beboere på Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter.

Adresse

Besøksadresse
Kong Øysteins vei 31
8400 Sortland

Postadresse
Postboks 117
8401 Sortland

Kontaktinfo

Avdeling Stabburet
Enhetsleder Siv Pareli
76 10 85 41

Avdeling Gammelstua
Enhetsleder Line N. Soltvedt
76 10 85 31

Avdeling Kårstua
Enhetsleder Katrine Daae Paulsen
76 10 85 21

Avdeling Laen
Enhetsleder Siv Pareli
76 10 85 11

Nattjenesten (22.00-08.00)
Enhetsleder Siv Pareli
Vakttelefon 458 31 180