Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter

 

Stabburet og Gammelstua

Avdelingene er skjermede enheter for beboere som har behov for å bo på en liten avdeling med stabilt personale og et rolig miljø. Har tilsammen 24 en-sengsrom.
 

Kårstua og Laen

Kårstua har 18 en-sengsrom og er en korttids- og rehabiliteringsavdeling. Her legges stor vekt på å ivareta og fremme egne ressurser blant de som har fått korte opphold på avdelingen. Avdelingen har 2 rom som kan brukes til lindrende behandling og ett rom til KAD (Kommunal Akutt Døgnplass).

Laen har 18 en-sengsrom, fordelt på to enheter med 9 beboere på hver enhet. Denne avdelingen er en langtidsavdeling for somatisk syke.

 

Nattjenesten

Yter tjenester til hjemmeboende og til beboere på Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter.

Adresse

Besøksadresse
Kong Øysteins vei 31
8400 Sortland

Postadresse
Postboks 117
8401 Sortland

Kontaktinfo

Avdeling Stabburet
952 64 075
Enhetsleder Camilla Furuset
979 50 260

Avdeling Gammelstua
952 64 065
Enhetsleder Line N. Soltvedt
954 28 654

Avdeling Kårstua
952 64 070
Enhetsleder Katrine Daae Paulsen
416 22 148

Avdeling Laen
952 64 062
Enhetsleder Siv Pareli
402 39 215

Nattjenesten (22.00-08.00)
Enhetsleder Maria Sobarzo
Vakttelefon 458 31 180