Lamarktunet bo - rehabiliteringssenter

 

Stabburet og Gammelstua

Avdelingene er skjermede enheter for beboere som har behov for å bo på en liten avdeling med stabilt personale og et rolig miljø. Har tilsammen 24 en-sengsrom.
 

Kårstua og Laen

Kårstua har 18 en-sengsrom og er en korttids- og rehabiliteringsavdeling. Her legges stor vekt på å ivareta og fremme egne ressurser blant de som har fått korte opphold på avdelingen. Avdelingen har 2 rom som brukes til lindrende behandling og ett rom til KAD.

Laen har 18 en-sengsrom, fordelt på to enheter med 9 beboere på hver enhet. Denne avdelingen er en langtidsavdeling for somatisk syke.

 

Nattjenesten

Yter tjenester til hjemmeboende og til beboere på Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter.

Sist endret 25.01.2017

Kontaktinfo

Avdeling Stabburet
Ranja Kleivan
76 10 85 41
932 08 297

Avdeling Gammelstua
Avdelingsleder Åshild Margrethe Olsen
76 10 85 31
484 14 145

Avdeling Kårstua
Avdelingsleder Mona Heireng
76 10 85 21
952 64 449

Avdeling Laen
Avdelingsleder Siv Pareli
76 10 85 12
402 39 215

Nattjenesten
Avdelingsleder Siv Pareli
402 39 215

Adresse

Besøksadresse
Kong Øysteins vei 31
8400 Sortland

Postadresse
Postboks 117
8401 Sortland