Legevakt

Legevakt kan nås hele døgnet på telefon 116 117.

Legevakt dagtid

Alle fastlegene har avsatt tid til egne pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp i kontortiden. Sortland legekontor (Rådhus II) gir øyeblikkelig hjelp til personer som midlertid oppholder seg på Sortland, til skoleelever uten fastlege i kommunen og ved skader av skoleelever der det kan være uklart hvem som er fastlege.


Legevakt etter kontortid - 116 117

Mandag - torsdag fra kl 15.30 - 21.00 er det kommunal legevakt på Sortland.

Hverdager fra kl 21.00 - 08.00, og fredager fra kl 16.00 er det legevakt på Vesterålen Legevakt
på Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes.

Ring alltid 116 117 når du ønsker kontakt med legevakt.
 

Transport til/fra legevakten

Normalt skal du selv sørge for transport til og fra legevaktlokalene. Unntaksvis kan du få dekt reiseutgiftene. Dette må i så fall avklares på forhånd.
 

Når skal du ringe 113?

Hvis en person plutselig blir svært dårlig, besvimer eller utsettes for alvorlig skade/ ulykke, ringer du medisinsk nødhjelp på 113. Der vil du få rask hjelp.

 

Legevakt - helsenorge.no

Adresse

Parkveien legekontor, Rådhus II
(Inngang fra skolekvartalet)
Postboks 254
8401 Sortland
Telefon: 952 64 020
 

Blåbyen legekontor, Rådhus II
(Inngang på forsiden ved Samfunnssalen)
Postboks 254
8401 Sortland
Telefon: 952 64 060

Besøksadresse begge legekontor:
Parkveien 10, 8400 Sortland

Åpningstider

LEGEVAKT
Sortland kommunale legevakt:
Man - torsdag fra kl 15.30 - 21.00.

Vesterålen legevakt, Nordlandssykehuset:
Hver dag fra kl 21.00 - 08.00.
Fredag fra kl 16.00.

Kontaktinfo

Telefon 116 117