Helsestasjon

Målsetting

Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer.
Å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. I samarbeid med andre fremme helse, trivsel og gode miljømessige forhold.

Utgangspunktet for innsatsen er at foreldrene har hovedansvaret for omsorgen av sine barn. Helsepersonellets rolle er å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med familien.
Helsestasjonen arbeider i henhold til Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjeneste, veiledningsserie 2-98, Statens helsetilsyn.
 

Åpen time - hver onsdag kl. 14.00- 15.00

Dette er et tilbud til foreldre med spe- og småbarn, hvor man kan komme å få veiledning i forhold til enkle spørsmål uten å bestille time. Aktuelle temaer kan være vekt, amming, utslett (ikke smittsomt) etc.

Det vil da være en helsesøster tilgjengelig for veiledning. Ved behov for ytterligere veiledning, ta kontakt med fast helsesøster for time.

 

SMS-varsling om timeavtaler

Vi sender deg en påminnelse på SMS 24 timer før din timeavtale. Dette er kostnadsfritt for bruker.
Gi oss beskjed om du IKKE ønsker SMS-varsling.

Kontaktinfo

Inger-Johanne Rasmussen
Ledende helsesykepleier
76 10 92 36
911 66 779

Adresse

Postadresse
Sortland kommune
Helsestasjonen
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Parkveien 10
8400 Sortland

Kontaktinfo

Telefon: 76 10 92 30
Man-fredag:
10.00 - 14.00

Åpen time
hver onsdag 14.00-15.00