Helsestasjon

Målsetting

Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer.
Å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. I samarbeid med andre fremme helse, trivsel og gode miljømessige forhold.

Utgangspunktet for innsatsen er at foreldrene har hovedansvaret for omsorgen av sine barn. Helsepersonellets rolle er å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med familien.
Helsestasjonen arbeider i henhold til Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjeneste, veiledningsserie 2-98, Statens helsetilsyn.
 

Orientering om innsynsrett og overføring av journal ved flytting

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger.

Innsynsrett
Foresatte/eleven har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet/eleven. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved kopi av journaler betaler dere et vederlag fastsatt av Sosial- og helsedepartementet.

Overføring av journal ved flytting/skolestart/bytte av skole
Hovedregelen er at journalen skal overføres ved flytting til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste. For å sikre en faglig forsvarlig oppfølging.  Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon eller skolehelsetjeneste før flytting.

 

Åpen time - hver onsdag kl. 14.00- 15.00

Dette er et tilbud til foreldre med spe- og småbarn, hvor man kan komme å få veiledning i forhold til enkle spørsmål uten å bestille time. Aktuelle temaer kan være vekt, amming, utslett (ikke smittsomt) etc.

Det vil da være en helsesykepleier tilgjengelig for veiledning. Ved behov for ytterligere veiledning, ta kontakt med fast helsesykepleier for time.
Syke barn får ikke behandling på helsestasjonen. Det må skje hos fastlege.

 

SMS-varsling om timeavtaler

Vi sender deg en påminnelse på SMS 24 timer før din timeavtale. Dette er kostnadsfritt for bruker.
Gi oss beskjed om du IKKE ønsker SMS-varsling.

Dersom dere ikke benytter timen, ber vi dere gi oss beskjed.

► For raskere kontakt med helsestasjonen, ring eller send SMS direkte til barnets helsesykepleier.

Adresse

Postadresse
Sortland kommune
Helsestasjonen
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Parkveien 10
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 320
Mandag-fredag
10.00 - 14.00

Åpen time
hver onsdag 14.00-15.00

Helèn Bye
Ledende helsesykepleier
send e-post
907 67 525