Helsestasjon for sped- og småbarn

 

Familier med nyfødt barn får tilbud om hjemmebesøk av jordmor èn til tre dager, og helsesøster 14 dager etter hjemkomst. Intensjonen med besøket er blant annet å bli kjent med familien og danne grunnlag for et godt samarbeid seinere.

Foreldrene får individuell informasjon, støtte og veiledning begrunnet i deres behov. Sentrale temaer er blant annet opplevelser rundt fødsel, samspill foreldre/barn, søskensjalusi, amming, det sosiale nettverks betydning, passiv røyking, krybbedød og ulykker. Spedbarnet observeres blant annet med henblikk på trivsel og utvikling.
 

Individuelle konsultasjoner de første leveår

10 besøk hos helsesøster: Ved 6 uker, 3 mnd, 5 mnd, 6 mnd, 8 mnd, 10 mnd, 12 mnd, 15 mnd og 2 og 4 år.
4 besøk hos lege: Ved 6 uker, 6 mnd, 12 mnd og 2 år.

Ved alle konsultasjoner vurderes barnets trivsel, vekst og utvikling.  
Det gis tilbud om anbefalt vaksinasjonsprogram.

I tillegg utføres konsultasjoner ut fra den kontakt foreldrene selv tar initiativ til, samt oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov, og foreldre med behov for utvidet støtte og hjelp.

 

 

Kontaktinfo

Oddrun Løh Rognstad
Helsesøster
76 10 92 39
952 64 237
Elin Åsberg
Helsesøster
76 10 92 38
952 64 233
Elisa Viitasalo
Helsesøster
76 10 92 31
952 64 235

Kontaktinfo

Telefon: 76 10 92 30
Man-fredag:
10.00 - 14.00

Åpen helsestasjon
hver onsdag 14.00-15.00