Helsestasjon for sped- og småbarn

 

Familier med nyfødt barn får tilbud om hjemmebesøk av jordmor èn til tre dager, og helsesykepleier 14 dager etter hjemkomst. Intensjonen med besøket er blant annet å bli kjent med familien og danne grunnlag for et godt samarbeid seinere.

Foreldrene får individuell informasjon, støtte og veiledning begrunnet i deres behov. Sentrale temaer er blant annet opplevelser rundt fødsel, samspill foreldre/barn, søskensjalusi, amming, det sosiale nettverks betydning, passiv røyking, krybbedød og ulykker. Spedbarnet observeres blant annet med henblikk på trivsel og utvikling.
 

Anbefalt barnevaksinasjonsprogram

Vaksinasjonsprogrammet på flere språk / vaccination program in different languages
 

Konsultasjoner de første leveår

Individuelle konsultasjoner hos helsesykepleier:
Ved 6 uker, 3 mnd., 5 mnd., 6 mnd., 8 mnd., 10 mnd., 12 mnd., 15 mnd. og 2 og 4 år.
Konsultasjoner hos lege: Ved 6 uker, 6 mnd., 12 mnd. og 2 år.

Gruppekonsultasjoner: 4 uker med helsesykepleier, 4 mnd. og 17-18 mnd. med fysioterapeut.

Ved alle konsultasjoner vurderes barnets trivsel, vekst og utvikling.  
Det gis tilbud om anbefalt vaksinasjonsprogram.

I tillegg utføres konsultasjoner ut fra den kontakt foreldrene selv tar initiativ til, samt oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov, og foreldre med behov for utvidet støtte og hjelp.
 

Babymassasje

Babymassasje er et fantastisk verktøy for å styrke det gode samspillet mellom foreldre og barn.
Babymassasje hjelper både deg og barnet å frigjøre spenninger og gi dere et pusterom i hverdagen.

  • Trygge og harmoniske barn gjennom positiv kroppskontakt
  • Lindre og forebygge magesmerter, styrke immunforsvaret, øke næringsopptaket.

Babymassasje er nå blitt en del av helsestasjonen, og er en del av det tidligere prosjektet «Æ e mæ», forebygging av seksuelle overgrep. Alle vil få invitasjon i posten og mulighet til å melde seg på.

Kurset er gratis og går over 5 ganger.  Heidi Høwe og Elisa Viitasalo er instruktører på kurset.
 

Tryggehetssirkelen - foreldrekurs

Foreldrekurs etter modellen COS - P/Trygghetssirkelen.
Gratis tilbud til småbarnsforeldre i Sortland kommune.

Å være forelder kan være fantastisk, men det kan også være utfordrende.
Ved hjelp av Trygghetssirkelen ønsker vi å gi foreldre et «kart» for å forstå barnets signaler og behov, slik at man klarer å møte barnet på en god måte.

Den gode kontakten med deg som forelder, vil legge forholdene til rette for ei god og trygg utvikling hos barnet ditt. Dette vil barnet ha nytte av hele livet.

Foreldrekurset går over åtte ganger, hver gang ca. to timer. Kurset er på dagtid.
Det er ønskelig at begge foreldre tar kurset. Be om råd fra oss dersom du tror det blir vanskelig med fri fra eventuell arbeidsgiver.
Informasjon om trygghetssirkelen (PDF, 2 MB)

 

Åpen time - hver onsdag kl. 14.00-15.00

Dette er et tilbud til foreldre med spe- og småbarn, hvor man kan komme å få veiledning i forhold til enkle spørsmål uten å bestille time. Aktuelle temaer kan være vekt, amming, utslett (ikke smittsomt) etc.

Det vil da være en helsesykepleier tilgjengelig for veiledning. Ved behov for ytterligere veiledning, ta kontakt med fast helsesykepleier for time.
 

Pappagruppe

Sortland kommunes tilbud til nye fedre. Mer informasjon finner du her.
 

Tips og råd:

Adresse

Postadresse
Sortland kommune
Helsestasjonen
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Parkveien 10
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 320
Mandag-fredag
10.00 - 14.00

Åpen time
hver onsdag 14.00-15.00

Oddrun Rognstad
Helsesykepleier
Send e-post
952 64 237

Elin Åsberg
Helsesykepleier
Send e-post
952 64 233

Elisa Viitasalo
Helsesykepleier
Send e-post
952 64 235

Trine Larsen Toften
Fysioterapeut (permisjon ut juni 2024)

Hans Kristian Andreassen Sandø
Fysioterapeut - vikar ut juni 2024
Send e-post