Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonens forebyggende virksomhet og et bindeledd mellom skole og hjem.

Målsetting

Arbeide for å fremme elevens totale helse, som omfatter fysiske og sosiale forhold. Vi skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skole.

Vi skal bidra til at elevene får kunnskaper om hvordan de kan ta ansvar for egen helse, veilede dem i å mestre utfordringer de møter i hverdagen.

Elever i videregående skole som ikke har fastlege i Sortland kan ved behov for lege ringe/ta kontakt med Sortland legekontor.
 

Tjenestens innhold

Vi arbeider etter følgende metoder:

  • "Åpen dør" - kontortid på skolene
  • Individrettede helseundersøkelser
  • Klasseromsundervisning knyttet til helse
  • Holdningsskapende / bevisstgjørende arbeid i grupper
  • Oppfølging av elever med spesielle behov
  • Samarbeidsmøter / ansvarsgrupper om elever med spesielle behov
  • Eventuell deltakelse i foreldremøter, temakvelder

     

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.
 

Skolens navn Helsesøster Mobil
Ansvarlig for den enkelte skole - skoleåret 2018-19
Holand skole Yvonne Stene Hansen 952 64 239
Holmstad skole Oddrun Løh Rognstad 952 64 237
Jennestad Montessoriskole Viviann Skog 952 64 232
Lamarka skole Viviann Skog 952 64 232
Maurnes skole Yvonne Stene Hansen 952 64 239
Sigerfjord skole Sandra Bech 952 64 230
Sortland barneskole Sandra Bech 952 64 230
Sortland ungdomsskole Berit Voktor
Elisa Vittasalo
952 64 236
952 64 235
Sortland videregående skole, Kleiva Inger-Johanne Rasmussen 911 66 779
Sortland videregående skole Trine Jovik Larsen 952 64 234
Strand skole Marianne Solvang 952 64 231

 

Kontaktinfo

Inger-Johanne Rasmussen
Ledende helsesøster
76 10 92 36
911 66 779