Jordmortjenesten

 

Hva tilbyr vi?

Jordmor gir deg oppfølging i svangerskapet etter ditt eget behov. Vi ønsker å møte deg så tidlig som mulig i svangerskapet og bidra til at du får en trygg og god opplevelse av å være gravid.

Vi undersøker din og barnets helse. Jordmor samarbeider bredt tverrfaglig og henviser videre ved behov. Jordmor tilbyr samtale om fødsel, amming og spedbarnstiden, og du og din partner kan komme med spørsmål, tanker og eventuelle bekymringer som opptar dere. Din partner er selvsagt velkommen til konsultasjonene.

Familier med nyfødt barn får tilbud om hjemmebesøk av jordmor èn til tre dager etter hjemkomst.
 

Hvordan ta kontakt med jordmor?

Du kan ta direkte kontakt med jordmor på helsestasjonen via e-post eller telefon.

 

Foreldreforberedende kurs

Vi holder jevnlig kurs for kommende foreldre. Kurset er lagt opp til to kurskvelder. Innhold i kurset er forberedelse på fødsel, omvisning på fødeavdelingen, veiledning i amming og barseltid med helsesykepleier og jordmor.

Påmelding til kommunejordmor på telefon 952 64 238.
 

Hva koster det?

Jordmortjenesten er gratis.
 

Gravid og usikker

Har du spørsmål? Jordmor kan gi deg råd og veiledning.

Adresse

Postadresse
Sortland kommune
Helsestasjonen
Postboks 117
8401 Sortland

Besøksadresse
Parkveien 10
8400 Sortland

Kontaktinfo

Sentralbord
952 64 320
Mandag-fredag
10.00 - 14.00

Heidi Høwe
Kommunejordmor
send e-post
952 64 238