Lag og organisasjoner

Lag og organisasjoner
Navn Hjemmeside Postadresse
Bygdelaget Dalheim Blokken Ingen hjemmeside 8400 Sortland
Human-Etisk Forbund, Vesterålen lokallag Ingen hjemmeside 8401 Sortland
Mental helse Sortland Hjemmeside 8404 Sortland
Sortland Rockeklubb Ingen hjemmeside 8400 Sortland
VESTERÅLSROCKERAN Hjemmeside 8407 Sortland
VESTERÅLSROCKERAN Hjemmeside 8407 Sortland