Lag og organisasjoner

Navn Hjemmeside Postadresse
Norske Redningshunder, avd. Vesterålen lokallag Ingen hjemmeside 8400 Sortland
Røde Kors Sortland Hjemmeside 8401 SORTLAND
Sortland Røde Kors Hjelpekorps Hjemmeside 8401 SORTLAND