Lag og organisasjoner

Navn Hjemmeside Postadresse
Bygdelaget Dalheim Blokken Ingen hjemmeside 8400 Sortland
Indre Eidsfjord grendelag Ingen hjemmeside 8400 SORTLAND
Jennestad Samfunnshus Ingen hjemmeside 8400 SORTLAND
Kleiva bygdehus Ingen hjemmeside 8400 SORTLAND
Nordbø Bygdelag Ingen hjemmeside
Selnes Bygdehus Ingen hjemmeside 8400 SORTLAND
Sigerfjord Samfunnshus AL Ingen hjemmeside 8400 SORTLAND